• ۱۷ فروردین
  شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۲۸ فروردین
  پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۷ اردیبهشت
  شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۹ اردیبهشت
  پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
 • ۵ فروردین
  تقدیر از پروفسور"کوریاناگی"، پدر ایران شناسی در ژاپن (۱۳۷۸)
 • ۱۰ فروردین
  اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)
 • ۱۵ فروردین
  تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)
 • ۱۹ فروردین
  تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)
 • ۷ فروردین
  روز هنرهای نمایشی
 • ۱۲ فروردین
  شهادت حضرت امام موسی کاظم علیه السلام (۱۸۳ ه ق)
 • ۱۲ فروردین
  روز جمهوری اسلامی ایران
 • ۱۳ فروردین
  روز طبیعت

رشته‌های تحصیلی

پایان نامه ها

پیشخوان دانشگاه تهران