درباره کرسی‌های یونسکو

تعداد بازدید:۳۰۳۱۴

کرسی‌های یونسکو که در چارچوب شبکه دانشگاه‌های همزاد قرار می‌گیرند، ارگان‌هایی ملی یا منطقه‌ای هستند که پیرامون یک موضوع خاص علمی فعالیت می‌کنند. یک کرسی یونسکو می‌تواند به عنوان واحد جدید آموزشی یا پژوهشی در یک دانشگاه یا نهاد تحقیقاتی در حوزه آموزش عالی برای دوره‌ای سه‌ساله تشکیل شود. این واحد باید دارای سرپرست و مدیر علمی برجسته در آن حوزه تخصصی، تعدادی پژوهشگر و اعضای هیئت علمی متخصص و دانشجو و محقق باشد که به انجام تحقیقات در سطوح عالی آموزشی و پژوهشی بر اساس زمینه فعالیت کرسی بپردازند. مهمترین وظایف کرسی‌ها شامل:

- فعالیت‌های پژوهشی،

- برگزاری جلسات سخنرانی،

- گردهمایی و کنفرانس در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی،

- اعزام دانشجو و استاد

- تشکیل دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی

ضمناً سازمان یونسکو هیچ‌گونه کمک مالی به دانشگاه و صاحبان کرسی نمی‌نماید و این کرسی‌ها صرفاً دارای جنبه‌های پژوهشی و نام‌آوری بوده و البته در رتبه‌بندی دانشگاه در مجامع بین‌المللی بدون تاثیر نمی‌باشند. صاحبان کرسی‌ها با ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی و پژوهشی مرتبط در سطح جهان از حمایت‌های مادی و معنوی برخوردار خواهند بود. ارائه تحقیقات و پژوهش‌های پیشرفته در زمینه‌های تخصصی کرسی‌ها و ارتقا سطح کیفی موردحمایت سازمان یونسکو امکان تجدید قرارداد کرسی‌ها را فراهم می‌آورد.

از نظر یونسکو هدف از تشکیل این برنامه مقابله با پدیده فرار مغزها در کشورهای جنوب از طریق توسعه همکاری بین دانشگاهی و به اشتراک‌گذاران دانش در بین کشورهای شمال- جنوب و جنوب- جنوب بر اساس همبستگی فکری و همبستگی علمی است.
این برنامه یکی از وسایل ظرفیت‌سازی علمی کشورهای در حال توسعه و توسعه‌نیافته در چارچوب توسعه پایدار به شمار می‌آید.

شرکت‌کنندگان اصلی در این برنامه دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، انجمن‌های علمی، بنیادها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی، بخش‌های خصوصی و عمومی فعال در حوزه آموزش عالی است. نهادهایی که تمایل به ایجاد کرسی‌های یونسکو دارند باید درخواست کتبی خود را به کمیسیون ملی یونسکو- ایران ارسال کنند تا پس از تکمیل فرم‌های مربوط و مدارک موردنیاز ارزیابی‌های لازم انجام شود.

در حال حاضر دانشگاه تهران دارای هفت کرسی به شرح زیر است:

۱- کرسی یونسکو در فناوری معماری اسلامی و گفتگوی بین فرهنگی جناب آقای دکتر محمود گلابچی - پردیس هنرهای زیبا

۲- کرسی آموزش مهندسی - جناب آقای دکتر معماریان – پردیس دانشکده‌های فنی (دانشکده معدن)

۳- کرسی بازیافت آب – جناب آقای دکتر صراف زاده – پردیس دانشکده‌های فنی (دانشکده شیمی)

۴- کرسی تحقیقات بین رشته‌ای بیوفیزیک دیابت - Interdisciplinary Reaserch in Diabetes - جناب آقای دکتر موسوی موحدی – موسسه تحقیقات بیوشیمی – بیوفیزیک

۵- کرسی کارآفرینی – جناب آقای دکتر نظام‌الدین فقیه – دانشکده کارآفرینی

۶- کرسی فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شدن جهان - Cultural and Cyberspace: Dual spacization of the world - جناب آقای دکتر عاملی – دانشکده مطالعات جهان

۷- کرسی سلامت اجتماعی و توسعه - Social Health and development - جناب آقای دکتر یونس نوربخش - دانشکده علوم اجتماعی