تقویم

قرار گرفتن اسکناس پنجاه هزار ریالی منقوش به طرح سردر تاریخی دانشگاه تهران در چرخه پولی کشور (۱۳۹۴)

۳۱ شهریور ۱۴۰۰


برگزاری مراسم ابطال تمبر هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۱ مهر ۱۴۰۰


اولین دوره پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران (۱۳۱۴)

۰۱ مهر ۱۴۰۰


تأسیس مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۳۸)

۰۱ مهر ۱۴۰۰


تأسیس دانشکده علوم‌ اداری دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۰۱ مهر ۱۴۰۰


تأسیس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۰۱ مهر ۱۴۰۰سه پروژه عمرانی بنیاد حامیان دانشکده علوم اجتماعی تهران، توسط بنیاد فرهنگی مصلی‌‌نژاد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افتتاح شد (۱۳۹۹)

۰۳ مهر ۱۴۰۰


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به جلال بایار، رئیس جمهور ترکیه (۱۳۳۴)

۰۳ مهر ۱۴۰۰


انتصاب دکتر غلامعلی افروز به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۲)

۰۵ مهر ۱۴۰۰


تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۵ مهر ۱۴۰۰


تفاهم‌نامه چند جانبه توسعه فناوری‌ها، محصولات و راهکارهای حوزه شبکه‌های مخابراتی نسل پنج و نسل‌های آینده، بین معاونت فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و شرکت ارتباطات سیار ایران منعقد شد (۱۳۹۹)

۰۶ مهر ۱۴۰۰


اعطای مدال نخل آکادمیک فرانسه به دکتر سیامک یاسمی، ریاضیدان دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۰۶ مهر ۱۴۰۰


افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی‌مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی (۱۳۹۴)

۰۷ مهر ۱۴۰۰


انتصاب دکتر ابوالقاسم گرجی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۰۸ مهر ۱۴۰۰


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته علوم اقتصاد، به دکتر لودویک ارهارد، صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان (۱۳۳۹)

۱۳ مهر ۱۴۰۰


تظاهرات بیش از ۲۰۰۰ تن از دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف در حمایت از دکتر مصدق و اعتراض به رژیم کودتا (۱۳۳۲)

۱۶ مهر ۱۴۰۰


نخستین دوره کلاس‌های آموزش زبان فارسی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران، توسط شرکت گنزا، نماینده رسمی این مؤسسه در کشور ژاپن آغاز شد (۱۳۹۹)

۱۷ مهر ۱۴۰۰

 

 


افتتاح ساختمان جدید مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۱ مهر ۱۴۰۰


انتصاب دکتر محمد رحیمیان به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۲۱ مهر ۱۴۰۰