تقویم

رقابت‌های جام‌جهانی شمشیربازی با شرکت افرادی از ۲۵ کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۷ تیر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر علی‌نقی عالی‌خانی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۸)

۲۸ تیر ۱۳۹۹


برگزاری اولین کنفرانس شبکه زنان جوامع فارسی‌زبان در دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۸ تیر ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری به نلسون ماندلا، رهبر کنگره ملی آفریقا (۱۳۷۱)

۳۱ تیر ۱۳۹۹


افتتاح ساختمان دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۲۶)

۰۱ مرداد ۱۳۹۹
افتتاح سمپوزیوم تحقیقات علوم فضایی در دانشگاه تهران (۱۳۴۰)

۰۳ مرداد ۱۳۹۹


انتصاب دکتر علی مهدی‌زاده شهری به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۰۵ مرداد ۱۳۹۹


بازسازی تالار مولوی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۰۵ مرداد ۱۳۹۹


افتتاح موزه مقدم دانشگاه تهران (۱۳۸۸)

۰۵ مرداد ۱۳۹۹


ساخت یک نوع چیپ میکروسیال، برای اولین بار در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۵ مرداد ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری به حسن ابراهیم‌حبیبی، معاون اول رییس‌جمهور (۱۳۷۶)

۰۶ مرداد ۱۳۹۹


دیدار ملک عبدالله، پادشاه اردن از دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۰۸ مرداد ۱۳۹۹


تأسیس دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۱۰ مرداد ۱۳۹۹


گشایش آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۱ مرداد ۱۳۹۹


انتصاب اسماعیل مرآت به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۱۷)

۱۲ مرداد ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به دکتر آندره هونورا، سناتور و رئیس دانشگاه بین‌المللی پاریس (۱۳۱۶)

۱۲ مرداد ۱۳۹۹


گردهمایی ایرانیان خارج از کشور در دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۳ مرداد ۱۳۹۹


قهرمانی دانشگاه تهران در دهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه‌های کشور (۱۳۸۹)

۱۳ مرداد ۱۳۹۹