هیات رییسه

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار می‌باشد: فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع، کمک به خوداتکایی دانشگاه و واحدهای وابسته، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و پیشنهاد آئین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه، و طرح‌ها و برنامه‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه، بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.

 

 • جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس محترم دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی، معاون محترم آموزش دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده، معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر مجید سرسنگی، معاون محترم فرهنگی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سعید یزدانی، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون محترم بین‌الملل دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر حسن به‌نژاد، معاون محترم دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمد رحیمیان، معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر علی محقر، معاون محترم دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه تهران

 

هیأت منتخب

 • جناب آقای دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس محترم دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده، معاون محترم برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمدباقر قهرمانی، معاون محترم بین‌الملل دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر حسن به‌نژاد، معاون محترم دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر محمد رحیمیان، معاون محترم پژوهشی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر مجید سرسنگی، معاون محترم فرهنگی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر علی محقر، معاون محترم دانشگاه و رئیس سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور محترم رئیس دانشگاه و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه
 • جناب آقای دکتر سیدحسین حسینی، معاون محترم آموزشی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سعید یزدانی، معاون محترم اداری و مالی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر مجید معارف، رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر ابوالقاسم مهدوی مزده، رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر شاهین حیدری، رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی معماری و هنر دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر ناصر سلطانی، رئیس محترم کمیسیون فنی دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر حمید پزشک، رئیس محترم کمیسیون علوم پایه دانشگاه تهران
 • جناب آقای دکتر سیدحسین گلدانساز، رئیس محترم کمیسیون تخصصی مشورتی کشاورزی منابع طبیعی دانشگاه تهران