ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۹۷۳۶۳

ریاست دانشگاه (دکتر سید محمد مقیمی)
 

مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی (دکتر مهدی شهبازی)

 

معاونت برنامه‌ریزی و توسعه منابع (دکتر احمد نوحه‌گر)

 

معاونت آموزشی (دکتر  محمود کمره‌ای)


معاونت بین‌الملل (دکتر سید محمد مرندی)

 

معاونت پژوهش و فناوری ( دکتر مهدی فکور ثقیه)

 

معاونت فرهنگی و اجتماعی (دکتر هادی بهرامی احسان)

 

معاونت فناوری‌های دیجیتالی (دکتر بابک سهرابی یورتچی)

 

سازمان خدمات دانشجویی (دکتر علیرضا وجهی)

 

سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری (دکتر علی مبینی دهکردی)


پارک علم و فناوری
(دکتر علی اسدی)