تقویم

انتصاب دکتر محمدرضا عارف به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۳)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


تأسیس کوی دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


رونمایی از نسل چهارم ربات انسان‌نمای ملی سورنا در دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۲۳ آذر ۱۳۹۹


افتتاح نخستین تالار موزه یک زن هنرمند(منیر شاهرودی فرمانفرمایان)، در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۴ آذر ۱۳۹۹


شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)

۲۷ آذر ۱۳۹۹


گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۹ آذر ۱۳۹۹


عضویت ایران در مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس با پذیرش درخواست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۳۰ آذر ۱۳۹۹


افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۳۰ آذر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۰۱ دی ۱۳۹۹


طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۰۲ دی ۱۳۹۹


افتتاح مؤسسه حقوق‌ عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۰۴ دی ۱۳۹۹


اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۰۵ دی ۱۳۹۹


افتتاح مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۰۶ دی ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر «نبش»، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۰۷ دی ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۰۷ دی ۱۳۹۹


بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۰۷ دی ۱۳۹۹


تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۰۸ دی ۱۳۹۹


افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۰۹ دی ۱۳۹۹


رونمایی از ربات جراح، دستاورد مشترک محققان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران (۱۳۹۷)

۰۹ دی ۱۳۹۹


گشایش دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۱۱ دی ۱۳۹۹