تقویم

اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور جوسپه توچی، پژوهشگر ایتالیای (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


افتتاح مرکز علمی فرهنگی کره جنوبی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۷ اسفند ۱۳۹۹