تقویم

تقدیر از پروفسور"کوریاناگی"، پدر ایران شناسی در ژاپن (۱۳۷۸)

۰۵ فروردین ۱۳۹۸


اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۰ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۵ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۱۹ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۰ فروردین ۱۳۹۸


دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی (ره) در قم (۱۳۴۲)

۲۱ فروردین ۱۳۹۸


افتتاح خوابگاه مرحوم جمال‌زاده دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۳ فروردین ۱۳۹۸


تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۳۷)

۲۵ فروردین ۱۳۹۸


تصویب وظایف سازمان مرکزی دانشگاه (۱۳۱۴)

۲۸ فروردین ۱۳۹۸


تبدیل هنرکده به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۸


الحاق دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۹ فروردین ۱۳۹۸


الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۸


افتتاح رشته مطالعات ایران (ایران‌شناسی) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

۲۹ فروردین ۱۳۹۸


افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۳۰ فروردین ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری هیأت علمی به پروفسور "آلبرکامو"، عضو آکادمی علوم فرانسه (۱۳۲۸)

۳۱ فروردین ۱۳۹۸


اعطای عضویت افتخاری دانشگاه تهران به خانم دکتر"ماها چکری سیریندهورن"، شاهزاده تایلند (۱۳۸۳)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


انتصاب دکتر احمد فرهاد معتمد به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۳۶)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


بازدید" مارشال تیتو"، رییس جمهور یوگسلاوی از دانشگاه تهران (۱۳۴۷)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


رونمایی از ربات انسان‌نمای سورنا مینی (۱۳۹۶)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری روابط بین‌الملل به دکتر سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۸۴)

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸


سخنرانی رئیس دانشگاه تهران در یازدهمین مجمع اتحادیه رؤسای دانشگاه‌های روسیه (۱۳۹۷)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


اعطای دکتری افتخاری علوم سیاسی به آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۷۶)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۸


افتتاح دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸


تأسیس چاپخانه دانشگاه تهران (۱۳۲۵)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸


شهادت استاد مرتضی مطهری، استاد دانشگاه تهران (۱۳۵۸)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


رونمایی از سه طرح جامع (برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران، طرح شهر دانش دانشگاه و نظام‌نامه کد بین‌المللی اخلاق پژوهش) دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور (۱۳۹۶)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


برگزاری سومین جشنواره دانشجویی فرهنگ استان‌ها در کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸


برگزاری کنگره بین‌المللی توسعه وتعالی علوم بر پایه عقلانیت وحیانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


تبدیل منزل مسکونی استاد دکتر سید جعفر شهیدی به موزه (۱۳۸۷)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸


تأسیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸