تقویم

تقدیر از پروفسور"کوریاناگی"، پدر ایران شناسی در ژاپن (۱۳۷۸)

۰۵ فروردین ۱۳۹۷


اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

۱۰ فروردین ۱۳۹۷


تأسیس مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران (۱۳۵۳)

۱۵ فروردین ۱۳۹۷


تأسیس خوابگاه دختران در کوی دانشگاه تهران (۱۳۴۴)

۱۹ فروردین ۱۳۹۷


تأسیس مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (۱۳۳۹)

۲۰ فروردین ۱۳۹۷


دیدار دانشجویان دانشگاه تهران با امام خمینی (ره) در قم (۱۳۴۲)

۲۱ فروردین ۱۳۹۷


افتتاح خوابگاه مرحوم جمال‌زاده دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۲۳ فروردین ۱۳۹۷


تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۳۷)

۲۵ فروردین ۱۳۹۷


تصویب وظایف سازمان مرکزی دانشگاه (۱۳۱۴)

۲۸ فروردین ۱۳۹۷


تبدیل هنرکده به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷


الحاق دانشکده دامپزشکی به دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷


الحاق دانشکده کشاورزی به دانشگاه تهران (۱۳۲۸)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷


افتتاح رشته مطالعات ایران (ایران‌شناسی) در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۱)

۲۹ فروردین ۱۳۹۷


افتتاح دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران (۱۳۹۰)

۳۰ فروردین ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری هیأت علمی به پروفسور "آلبرکامو"، عضو آکادمی علوم فرانسه (۱۳۲۸)

۳۱ فروردین ۱۳۹۷


اعطای عضویت افتخاری دانشگاه تهران به خانم دکتر"ماها چکری سیریندهورن"، شاهزاده تایلند (۱۳۸۳)

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


انتصاب دکتر احمد فرهاد معتمد به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۳۶)

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


بازدید" مارشال تیتو"، رییس جمهور یوگسلاوی از دانشگاه تهران (۱۳۴۷)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


رونمایی از ربات انسان‌نمای سورنا مینی (۱۳۹۶)

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری روابط بین‌الملل به دکتر سید محمد خاتمی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۸۴)

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری علوم سیاسی به آقای علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، رییس جمهور وقت ایران (۱۳۷۶)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷


افتتاح دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷


تأسیس چاپخانه دانشگاه تهران (۱۳۲۵)

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷


شهادت استاد مرتضی مطهری، استاد دانشگاه تهران (۱۳۵۸)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


رونمایی از سه طرح جامع (برنامه سوم توسعه دانشگاه تهران، طرح شهر دانش دانشگاه و نظام‌نامه کد بین‌المللی اخلاق پژوهش) دانشگاه تهران با حضور معاون اول رئیس جمهور (۱۳۹۶)

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۷


برگزاری سومین جشنواره دانشجویی فرهنگ استان‌ها در کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۷


تبدیل منزل مسکونی استاد دکتر سید جعفر شهیدی به موزه (۱۳۸۷)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷


تأسیس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


انتصاب دکتر جهانشاه صالح به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۴۲)

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷


سخنرانی" فیدل کاسترو" رهبر ملی کوبا در دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷