تقویم

قرار گرفتن اسکناس پنجاه هزار ریالی منقوش به طرح سردر تاریخی دانشگاه تهران در چرخه پولی کشور (۱۳۹۴)

۳۱ شهریور ۱۳۹۹


برگزاری مراسم ابطال تمبر هفتادمین سال تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۰۱ مهر ۱۳۹۹


اولین دوره پذیرش دانشجو در دانشگاه تهران (۱۳۱۴)

۰۱ مهر ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۳۸)

۰۱ مهر ۱۳۹۹


تأسیس دانشکده علوم‌ اداری دانشگاه تهران (۱۳۴۳)

۰۱ مهر ۱۳۹۹


تأسیس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۰۱ مهر ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به جلال بایار، رئیس جمهور ترکیه (۱۳۳۴)

۰۳ مهر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر غلامعلی افروز به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۲)

۰۵ مهر ۱۳۹۹


تأسیس مؤسسه پژوهشی شهر و مسکن در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۰۵ مهر ۱۳۹۹


اعطای مدال نخل آکادمیک فرانسه به دکتر سیامک یاسمی، ریاضیدان دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۰۶ مهر ۱۳۹۹


افتتاح ساختمان جدید دانشکده مهندسی‌مکانیک پردیس دانشکده‌های فنی (۱۳۹۴)

۰۷ مهر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر ابوالقاسم گرجی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۰)

۰۸ مهر ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته علوم اقتصاد، به دکتر لودویک ارهارد، صدراعظم و وزیر اقتصاد آلمان (۱۳۳۹)

۱۳ مهر ۱۳۹۹


تظاهرات بیش از ۲۰۰۰ تن از دانشجویان در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف در حمایت از دکتر مصدق و اعتراض به رژیم کودتا (۱۳۳۲)

۱۶ مهر ۱۳۹۹


افتتاح ساختمان جدید مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۲۱ مهر ۱۳۹۹


انتصاب دکتر محمد رحیمیان به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۷)

۲۱ مهر ۱۳۹۹


گشایش مسجد دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

۲۲ مهر ۱۳۹۹


همایش تقدیر از «آنه ماری شیمل»، اسلام‌شناس و شرق‌شناس آلمانی (۱۳۸۱)

۲۳ مهر ۱۳۹۹


مرمت و بازسازی عمارت پروین اعتصامی باغ نگارستان (۱۳۹۳)

۲۴ مهر ۱۳۹۹


وقف موزه مقدم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۲۵ مهر ۱۳۹۹