تقویم

تأسیس مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی وابسته به پردیس کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۵۴)

۰۷ آبان ۱۳۹۹


امضاء تفاهم‌نامه همکاری بین مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و سازمان ملی اقیانوس‌شناسی (NOAA) آمریکا (۱۳۵۲)

۱۰ آبان ۱۳۹۹


اعطای دکتری افتخاری به ژنرال آقا محمد یحیی‌خان، رییس‌جمهور پاکستان (۱۳۴۸)

۱۱ آبان ۱۳۹۹


دکتر علی فهیم، عضو هیأت علمی دانشکده علوم مهندسی دانشگاه تهران، با حدود ۸۰ هزار استناد، در بین پژوهشگران پراستناد جهان قرار گرفت (۱۳۹۷)

۱۲ آبان ۱۳۹۹


اصلاح قانون تأسیس دانشگاه تهران (۱۳۱۹)

۱۲ آبان ۱۳۹۹


برگزاری هشتمین کنگره بین‌المللی انجمن ایران‌شناسی اسپانیا برای نخستین بار به اهتمام دانشگاه تهران، انجمن ایران‌شناسی اسپانیا، انجمن ایرانی تاریخ اسلام، رایزنی فرهنگی ج.ا. ایران در مادرید و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

۱۳ آبان ۱۳۹۹


کشتار دانشجویان و دانش‌آموزان در دانشگاه تهران (۱۳۵۷)

۱۳ آبان ۱۳۹۹


روز کانون‌های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

۱۴ آبان ۱۳۹۹


دیدار دکتر مارتین شولتز، رییس پارلمان اروپا با رییس دانشگاه تهران (۱۳۹۴)

۱۶ آبان ۱۳۹۹


انتصاب مهندس اسماعیل اوینی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۱۶ آبان ۱۳۹۹


انتخاب رییس دانشگاه تهران به عنوان نایب رییس اول اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (۱۳۹۵)

۱۷ آبان ۱۳۹۹


انتصاب دکتر بهمن یزدی‌صمدی به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۲)

۱۷ آبان ۱۳۹۹


دیدار وزیر علوم هند با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

۱۸ آبان ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته حقوق، به اسکندرمیرزا، رئیس جمهور پاکستان (۱۳۳۵)

۱۸ آبان ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته علوم سیاسی، به مارشال ایوب‌خان، رئیس جمهور پاکستان (۱۳۳۸)

۱۸ آبان ۱۳۹۹


درخشش دانشجویان دانشگاه تهران و کسب مقام‌های اول و سوم در چهارمین مسابقات سخنرانی به زبان انگلیسی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در چین (۱۳۹۸)

۱۸ آبان ۱۳۹۹


روز انجمن‌های علمی دانشجویی (۱۳۹۸)

۱۹ آبان ۱۳۹۹


تأسیس انستیتو الکتروتکنیک دانشگاه تهران (۱۳۵۲)

۲۰ آبان ۱۳۹۹


برگزاری کنفرانس عمومی اتحادیه دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه (AUAP)(۱۳۹۳)

۲۴ آبان ۱۳۹۹


افتتاح دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (۱۳۴۶)

۲۵ آبان ۱۳۹۹