تقویم

شهادت دکتر مصطفی چمران (۱۳۶۰)

۳۱ خرداد ۱۴۰۱

دکتر مصطفی چمران در سال ۱۳۱۱ در تهران به دنیا آمد. برخی از فعالیت‌ها و افتخارات وی عبارتند از: دانش‌آموخته ...

تأسیس دانشکده جنگلداری (۱۳۴۵)

۰۷ تیر ۱۴۰۱

با توجه به اهمیت حفظ، احیا و توسعه منابع طبیعی، طرح تأسیس دانشکده جنگلداری مورد موافقت شورای دانشگاه قرار گرفت ...