تقویم

افتتاح مرکز علمی فرهنگی کره جنوبی در دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۷ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور جوسپه توچی، پژوهشگر ایتالیای (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور هنریک نیبرگ، پژوهشگر سوئدی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور باباجان غفوراف، پژوهشگر روسی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور فیلیپانی رانکنی، پژوهشگر ایتالیایی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور والتر هینتز، پژوهشگر آلمانی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور فریتس مایر، پژوهشگر سوئیسی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور جورج کامرون، پژوهشگر آمریکایی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور پیرحسام‌الدین راشدی، پژوهشگر پاکستانی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور ژاک دوشن گیمن، پژوهشگر بلژیکی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور توشی هیکو ایزوتسو، پژوهشگر ژاپنی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور یحیی الخشاب، پژوهشگر مصری (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور جورج مورگن استیرن، پژوهشگر نروژی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته ادبیات، به پروفسور ویلهلم آیلرزاز، پژوهشگر آلمانی (۱۳۵۲)

۲۵ اسفند ۱۳۹۹


ساخت دستگاه خشک‌کن هیبریدی خورشیدی به روش چرخه سیال برای اولین بار در کشور، در دانشگاه تهران(۱۳۹۴)

۲۴ اسفند ۱۳۹۹


افتتاح ساختمان تازه دانشکده فنی(۱۳۴۷)

۲۴ اسفند ۱۳۹۹


افتتاح بنای دانشکده حقوق در پردیس مرکزی دانشگاه تهران(۱۳۱۹)

۲۴ اسفند ۱۳۹۹


جراحی تومور بیضه ماهی کوی برای اولین بار در سطح کشور توسط محققان دانشگاه تهران (۱۳۹۷)

۲۰ اسفند ۱۳۹۹


برگزاری اولین جشن دانش آموختگی دانشجویان با لباس رسمی(۱۳۸۳)

۱۹ اسفند ۱۳۹۹


اعطای درجه دکتری افتخاری دانشگاه تهران در رشته برق، به پروفسور لطفی علی عسگر‌زاده، پدر منطق فازی (۱۳۹۴)

۱۸ اسفند ۱۳۹۹