دستاوردها

با تلاش پژوهشگران باستان‌شناسی دانشگاه تهران؛ مجموعه‌ای از آثار و شواهد هنری اواخر عهد باستان در خراسان کشف شد | در دورۀ ساسانی از گچ‌بری به عنوان رسانه‌ای برای ثبت رویدادهای تاریخی و روایت داستان‌های اساطیری ایران باستان استفاده شده است

با تلاش پژوهشگران باستان‌شناسی دانشگاه تهران؛ مجموعه‌ای از آثار و شواهد هنری اواخر عهد باستان در خراسان کشف شد | در دورۀ ساسانی از گچ‌بری به عنوان رسانه‌ای برای ثبت رویدادهای تاریخی و روایت داستان‌های اساطیری ایران باستان استفاده شده است

پژوهشگران گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران موفق به کشف مجموعه ارزشمندی از آثار و شواهد هنری در یکی از محوطه‌های ساسانی خراسان شدند که اطلاعات غنی از الگوهای هنری و فرهنگی این ناحیه از ایران را در اواخر عهد باستان نشان می‌دهد.

بیشتر
خوانش تازه عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران از قانون حمورابی و اسناد حقوقی شوش

خوانش تازه عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشگاه تهران از قانون حمورابی و اسناد حقوقی شوش

پژوهش تازه دکتر حسین بادامچی عضو هیأت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران و دکتر گیدو فایفر استاد حقوق روم دانشگاه گوته فرانکفورت، به نوعی قرارداد حقوقی رایج در ایلام باستان پرداخته و تفسیر تازه‌ای از این نوع قرارداد ارائه کرده است.

بیشتر
کشف اسکلت کودکان سه هزار ساله در سگزآباد

کشف اسکلت کودکان سه هزار ساله در سگزآباد

در کاوش گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران در قره تپه سگزآباد که به سرپرستی دکتر مصطفی ده‌پهلوان انجام شد، مجموعه تدفین جانوری و انسانی کشف شد. دکتر ده‌پهلوان، سرپرست تیم کاوش قره تپه، درباره این یافته باستان‌شناسان دانشگاه تهران گفت: این مجموعه با مساحت ۵ مترمربع و ارتفاع ۱۲۰ سانتی‌متر با وزنی حدود ۱۰ تن شامل بقایای ۹ کودک، نوزاد و جنین، بقایای دو اسب بالغ، دو بز و گوسفند است. به دلیل فراهم نبودن شرایط مطلوب در گورستان قره تپه، این مجموعه کشف‌شده با رعایت موازین حفاظتی و مرمتی به عنوان یک اثر موزه‌ای برای نمایش و نگهداری به شهرداری شهر سگزآباد انتقال یافت.

بیشتر