دستاوردها

شناسایی باکتری‌های مضر برای قارچ خوراکی توسط محققان دانشگاه تهران | ارتقای کمی و کیفی تولید قارچ خوراکی از طریق کاستن آسیب‌های باکتریایی

شناسایی باکتری‌های مضر برای قارچ خوراکی توسط محققان دانشگاه تهران | ارتقای کمی و کیفی تولید قارچ خوراکی از طریق کاستن آسیب‌های باکتریایی

پژوهشگران دانشگاه تهران موفق به شناسایی باکتری‌های مضر برای قارچ خوراکی شدند که کنترل آن موجب ارتقای کمی و کیفی صنعت تولید قارچ خوراکی خواهد شد.

بیشتر
ساخت دستگاه تشخیص کیفیت روغن زیتون در دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

ساخت دستگاه تشخیص کیفیت روغن زیتون در دانشکده فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

پژوهشگران دانشگاه تهران با روشی مؤثر، غیرمخرب، دقیق و دوستدار محیط زیست، یک سامانه ترکیبی با استفاده از فراصوت و بینی الکترونیک طراحی کردند که به کمک آن، کیفیت روغن زیتون در کمتر از چند دقیقه تعیین می‌شود.

بیشتر