آرشیو دستاوردها

غزال دانشگاه تهران از طراحی تا تولید انبوه

غزال دانشگاه تهران از طراحی تا تولید انبوه

خودروی خورشیدی غزال ۳ با هدف افزایش مهارت‌‌ها، توانایی‌‌ها، فرهنگ کار جمعی دانشجویان و همچنین حمایت از محیط زیست و ترویج استفاده از انرژی خورشیدی به دست متخصصان توانمند دانشگاه تهران ساخته شد.

بیشتر