لوازم آرایش حاوی متیل پارابن استفاده نکنید

۲۱ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۱ علوم پایه
تعداد بازدید:۶۸۶۴
محققان دانشگاه تهران نسبت به استفاده از مواد آرایشی حاوی متیل پارابن هشدار دادند.
لوازم آرایش حاوی متیل پارابن استفاده نکنید

محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک با انجام تحقیق بر روی ماده نگه‌دارنده متیل پارابن که در محصولات غذایی و آرایشی بهداشتی به کار برده می‌شود، آثار منفی این نگه‌دارنده را اثبات کردند.
بر اساس این گزارش، در گذشته تصور بر این بود که این ماده مضر نیست ولی مطالعات و تحقیقات اخیر محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان از این دارد که متیل پارابن با برهم زدن عملکرد و ساختار پروتئین‌هایی نظیر هموگلوبین می‌تواند آثار منفی بی‌شماری در بدن از خود بر جای بگذارد.
مطالعات انجام‌شده بر تغییرات گروه پروستتیک هنگام گلایکه شدن هموگلوبین و نیز هنگام حضور غلظت‌های مختلف ماده متیل پارابن متمرکزشده است.

در مطالعات مورد نظر از روش‌های کمی لومینسانس (به‌منظور ردیابی رادیکال‌های فعال اکسیژن‌دار تولیدشده) و نیز طیف‌سنجی ناحیه مرئی- ماوراءبنفش (برای ردیابی تغییرات پیک سورت) و فلورسانس (برای بررسی تغییرات ساختار سوم و نیز ردیابی محصولات تخریب هم در طول‌موج‌های تهییج nm 321 و nm 460) استفاده شده است. از دیگر روش‌ها می‌توان به سنجش لیپید پر اکسایش و دورنگ‌نمایی دورانی (برای بررسی تغییرات ساختار دوم) اشاره کرد.

 

رادیکال‌های آزاد اکسیژن باعث به راه افتادن واکنش‌های پراکسایش لیپیدی شده و ترکیباتی چون مالون دی‌آلدهید تولید می‌کنند که با پروتئین‌ها وارد واکنش شده و سبب تولید ترکیبات نهایی پر اکسایش لیپیدی می‌شوند که می‌توانند ساختار و عملکرد هموگلوبین را دستخوش تغییر کنند.

 

در این آزمایش اثرات حضور متیل پارابن در فرایند گلایکه شدن هموگلوبین در حضور لیپوزوم بررسی‌شده است و نتایج نشان از آن دارد که اثر گلایکه شدن در حضور متیل پارابن و لیپوزوم افزایش پیدا می‌کند و این امر ناشی از اثر القایی پراکسایش لیپیدی بر تولید ترکیبات آزاد اکسیژن‌دار در حضور غلظت‌های مختلف متیل پارابن است.

 

بر اساس اعلام محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی بیوفیزیک، در شرایط آزمایشگاهی دیابتی، متیل پارابن تأثیر منفی بیشتری بر هموگلوبین خون انسان خواهد گذاشت، بدان معنا که با افزایش مصرف کرم‌های آرایشی حاوی این ماده، هموگلوبین خون متحمل تغییرات ساختاری و عملکردی بیشتری خواهد شد. به‌عنوان مثال ظرفیت هموگلوبین را برای ترابری اکسیژن کاهش می‌دهد که این خود منجر به متابولیسم ناقص، به‌خصوص در افراد دیابتی می‌شود.

 

محققان این مرکز توصیه می‌کنند که حتی‌المقدور استفاده از محصولات حاوی این نگه‌دارنده توسط افراد، به‌خصوص افراد دیابتی، کاهش پیدا کند.
نیلوفر پیشکاری، دانشجوی کارشناسی ارشد بیوفیزیک این تحقیق را با عنوان «بررسی گلایکه شدن هموگلوبین با فروکتوز در حضور و غیاب متیل پارابن»، زیر نظر پروفسور علی اکبر موسوی موحدی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، انجام داده است.