پردیس دانشکده‌های فنی رتبه ۵۶ مهندسی جهان و رتبه اول کشور شد

۰۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۳:۳۹ فنی
تعداد بازدید:۳۵۷۱
پردیس دانشکده‌های فنی رتبه ۵۶ مهندسی جهان و رتبه اول کشور شد
پردیس دانشکده‌های فنی رتبه ۵۶ مهندسی جهان و رتبه اول کشور شد

در رتبه‌بندی موسسه Us news، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، با کسب رتبه ۵۶ جهان، در صدر دانشگاه‌های مهندسی ایران قرار گرفت.
در گزارش اخیر رتبه‌بندی این موسسه، در بخش مهندسی، پردیس فنی دانشگاه تهران رتبه ۵۶ جهان و رتبه اول در بین دانشگاه‌های مهندسی ایران را کسب کرد و پس از آن دانشگاه صنعتی شریف با رتبه ۵۸، به عنوان دومین دانشگاه در این فهرست قرار گرفت.
گفتنی است، در مجموع دانشگاه تهران با کسب رتبه ۳۶۰ جهان و دانشگاه صنعتی شریف با کسب رتبه ۳۷۷، دو دانشگاه برتر ایران در این نظام رتبه‌بندی شناخته شدند.