ثبت چهار گونه ماهی جدید توسط دانشیار گروه شیلات دانشگاه تهران

۰۹ تیر ۱۳۹۷ | ۰۸:۰۲ کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد بازدید:۴۰۱۵
دانشیار گروه شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه ماهی جدید شد.

این پروژه توسط دکتر سهیل ایگدری، دانشیار گروه شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، با همکاری استادان دانشگاه حاجی بکتاش ولی - نویشهر ترکیه در قالب پروژه Project-based Mevlana Exchange Program (MEV-2016-076) به منظور مطالعه ماهیان حوضه‌های آبریز مشترک انجام شد.

پژوهشگران این پروژه تاکنون موفق به توصیف و ثبت جهانی چهار گونه ماهی جدید شامل رفتگر ماهی چیچکی ( Oxynoemacheilusciceki )، رفتگرماهی السا ( Oxynoemacheiluselsae )، لوچ احمدی ( Seminemacheilus ahmeti ) و ماهی نازک اسماعیلی ( Chondrostoma esmaeilii ) از آب‌های داخلی ایران و ترکیه شده‌اند.

اعضای دیگر این تیم پریا جلیلی، دانشجوی دکتری گروه شیلات دانشگاه تهران؛ پروفسور اردوغان چیچک و دکتر سویل سونگر از دانشگاه حاجی بکتاش ولی ترکیه، بودند.

در حال حاضر نمونه‌های تایپ گونه‌های توصیف شده در موزه ماهی‌شناسی گروه شیلات دانشگاه تهران نگهداری می‌شوند و امکان بازدید محققان از این مجموعه تحقیقاتی فراهم است.