انتشارات اشپرینگر کتاب استاد دانشگاه تهران را منتشر کرد

۲۱ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۵ علوم پایه
تعداد بازدید:۳۸۲۶
کتاب آنالیز زمین‌شناسی مغزه‌ها: کاربرد در سرشت‌نمایی مخازن تألیف دکتر وحید توکلی، عضو هیأت علمی دانشکده زمین‌شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، کتاب آنالیز زمین‌شناسی مغزه‌ها، مراحل مطالعات زمین‌شناسی را بر روی نمونه‌های سنگی به‌دست آمده از مخازن هیدروکربنی تشریح می‌کند و به چگونگی تجزیه و تحلیل این نتایج می‌پردازد.

این کتاب حاصل ده سال تجربیات دانشگاهی و صنعتی دکتر وحید توکلی، عضو هیأت علمی دانشکده زمین‌شناسی پردیس علوم، از آنالیز نمونه سنگ‌های مخازن کشور بوده و اولین کتاب در خصوص این موضوع در جامعه علمی جهانی محسوب می‌شود. مثال‌های جدید ارائه شده در این کتاب همگی از ایران بوده و توانمندی‌های کشور را در خصوص آنالیز زمین‌شناسی نمونه‌های به دست آمده از مخازن هیدروکربنی نشان می‌دهد.

این کتاب با مقدمه‌ای بر چرایی آنالیزهای مغزه آغاز و سپس به طور تخصصی فرایند آماده‌سازی نمونه‌ها را برای مطالعات زمین‌شناسی مخازن بیان می‌کند.

در ادامه تجزیه و تحلیل نمونه‌ها در دوبخش میکروسکوپی و ماکروسکوپی شرح داده می‌شود. در بخش میکروسکوپی، آخرین یافته‌ها در خصوص برداشت داده‌ها و کاربرد مطالعات مقاطع نازک زمین‌شناسی، میکروسکوپ الکترونی، پراش اشعه ایکس و آنالیز عنصری نمونه‌ها شرح داده می‌شود. در بخش ماکروسکوپی، چگونگی مطالعات نمونه سنگ‌های به دست آمده از مخزن به صورت دیداری مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بخش به مطالعات توموگرافی مغزه‌ها، رسم ستون داده‌های چاه، مطالعات شکستگی‌ها، بررسی تغییرات سطح آب دریای پیشین (چینه‌نگاری سکانسی) و زون‌بندی مخزنی پرداخته می‌شود.

در بخش ژئوشیمی، مطالعات ایزوتوپ‌های پایدار و ناپایدار، آنالیز عنصری و ژئوشیمی عنصر اورانیوم و کاربرد آنان در توسعه مخازن هیدروکربنی مورد بحث قرار می‌گیرد.

در نهایت با تلفیق مطالعات مغزه، داده‌های مهندسی مخزن و نمودارهای چاه‌پیمایی، چگونگی توصیف کلی مخزن بیان شده و تلفیق داده‌ها مقدار دقیق حجم برجای مخزن را نشان می‌دهد.