کشف و ثبت جهانی گونه‌های جدید سیاه ماهی رازی توسط محققان دانشگاه تهران

۱۱ مهر ۱۳۹۶ | ۰۸:۰۷ کشاورزی و منابع طبیعی
تعداد بازدید:۳۶۸۸
محققان دانشگاه تهران در قالب پروژه تحقیقاتی مشترک با محققانی از سوئد و اسپانیا، پنج گونه جدید جنس سیاه ماهی (Capoeta) را کشف، توصیف، نامگذاری و ثبت جهانی کردند.
کشف و ثبت جهانی گونه‌های جدید سیاه ماهی رازی توسط محققان دانشگاه تهران

دکتر سهیل ایگدری دانشیار گروه شیلات پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و سرپرست پروژه تحقیقاتی مشترک با دانشگاه لوند سوئد و موزه ملی علوم طبیعی مادرید، اسپانیا، پنج گونه جدید جنس سیاه ماهی ( Capoeta ) شامل سیاه ماهی رازی Capoeta razii ، سیاه ماهی البرزی C. alborzensis ، سیاه ماهی فردوسی C. ferdowsii ، سیاه ماهی فراقی C. pyragyi و سیاه ماهی شجریانی C. shajariani را از آب‌های داخلی کشور توصیف و ثبت جهانی نمودند. چهار گونه از این ماهیان در راستای پاسداشت دانشمندان و نام‌آوران کشور به نام‌های ابوبکر محمّد بن زکریای رازی، ابوالقاسم فردوسی، مختومقلی فراقی و محمدرضا شجریان نامگذاری شدند. این اکتشافات در قالب مقالاتی در مجلات Zookeys و FishTaxa به چاپ رسیده‌اند. آرش جولاده رودبار (دانشجوی دکتری دانشگاه تهران)، حمیدرضا غنوی (دانشگاه لوند سوئد) و ایگناسیو دوآدریو (موزه ملی علوم طبیعی مادرید، اسپانیا) دیگر اعضای تیم تحقیقاتی پروژه فوق هستند.

لازم به ذکر است که گونه‌های بسیاری از ماهیان آب‌های داخلی ایران از جمله سس ماهی کارون ( Barbus karunensis )، رفتگر ماهی سانیا ( Cobitis saniae سگ‌ماهی جویباری پروینی ( Oxynoemacheilus parvinae )، سگ‌ماهی جویباری هیرکان ( Paracobitis hircanica )، خیاطه ماهی دامغانی ( Alburnoides damghani )، ماهی کور غار لرستانی ( Garra lorestanensis )، ماهی کور غار تشان ( Garra tashanensis )، ماهی سنگ‌لیس امیرحسینی ( Garra amirhosseini )، سگ‌ماهی جویباری دلواری ( Paraschistura delvari سگ‌ماهی جویباری ایلامی ( Paraschistura ilamensis ) و... توسط آزمایشگاه تحقیقاتی دکتر سهیل ایگدری با همکاری محققان داخلی و خارجی کشف و ثبت جهانی شده است و در حال حاضر نمونه‌های تایپ گونه های توصیف شده در موزه ماهی شناسی گروه شیلات دانشگاه تهران (IMNRF-UT) نگهداری می‌شود که امکان بازدید محققان از سراسر جهان از این مجموعه تحقیقاتی فراهم است.