سه نشریه دانشگاه تهران به عنوان نشریات برتر جهان اسلام انتخاب شدند‌

۱۵ آذر ۱۳۹۴ | ۱۵:۵۰
تعداد بازدید:۱۹۶۳
نشریه‌های‌‌‌‌‌ «مدیریت‌ فناوری‌ اطلاعات»،«دانش‌ مدیریت‌‌‌ ـ‌‌‌ تخصصی‌ شده» و «توسعه‌ کارآفرینی» دانشگاه تهران به‌عنوان نشریات برتر در حوزه مدیریت و کارآفرینی در جهان اسلام انتخاب شدند.
سه نشریه دانشگاه تهران به عنوان نشریات برتر جهان اسلام انتخاب شدند‌

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، نشریه‌های «مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق)»، «دانش مدیریت ‌ـ تخصصی شده» و «توسعه کارآفرینی» دانشگاه تهران به عنوان نشریات برتر در حوزه مدیریت و کارآفرینی در جهان اسلام انتخاب شدند.
بر اساس آخرین گزارش رتبه‌بندی نشریات علمی پژوهشی که توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام در سال جاری میلادی منتشرشده است، نشریات یادشده به عنوان نشریات تاثیرگذار در حوزه مدیریت و کارآفرینی جهان اسلام معرفی‌شده است.
در جدول زیر عناوین و ضریب تاثیر ۱۰ نشریه برتر حوزه مدیریت و کارآفرینی آمده است.

ردیف

نام نشریه

ضریب تاثیر

۱

مدیریت فناوری اطلاعات (دانش مدیریت سابق) - دانشگاه تهران

۹۷۱/

۲

دانش مدیریت - تخصصی شده- دانشگاه تهران

۵۶۳/

۳

توسعه کارآفرینی- دانشگاه تهران

۴۳۶/

۴

علوم اداری و اقتصاد - تخصصی شده دانشگاه اصفهان

۳۳۳/

۵

پژوهشنامه مدیریت تحول - دانشگاه فردوسی مشهد - با همکاری انجمن مدیریت راهبردی ایران

۲۹/

۶

مدیریت بازرگانی (دانش مدیریت سابق) -دانشگاه تهران

۲۵۹/

۷

پژوهشنامه بازرگانی - موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

۲۳۳/

۸

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات سابق) پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی

۲۳/

۹

چشم انداز مدیریت بازرگانی (چشم انداز مدیریت سابق) - دانشگاه شهید بهشتی

۲۰۶/

۱۰

مدیریت سلامت- وزارت بهداشت

۲/