ساخت نانوآپتاحسگر پروژسترون برای تعیین زمان مناسب تلقیح گاو

۰۷ آذر ۱۳۹۷ | ۱۳:۳۱ علوم پایه
تعداد بازدید:۶۳۲۳
محققان مرکز بیوشیمی-بیوفیزیک دانشگاه تهران توانستند با استفاده از آپتامرها و نانوذرات طلا، نانوآپتاحسگر فحل‌یاب بسازند.
ساخت نانوآپتاحسگر پروژسترون برای تعیین زمان مناسب تلقیح گاو

در این پژوهش یک زیست‌حسگر ساده و ارزان برای شناسایی فحلی در دام با استفاده از آپتامرهای اختصاصی پروژسترون و نانوذرات طلا پیشنهاد شده است که توانایی شناسایی فحلی را در دام دارا است.
فحلی دام بازه زمانی کوتاهی است که حیوان ماده با آزادسازی تخمک، قابلیت آن را دارد تا در صورت تلقیح، آبستن شود. صنعت دام یکی از صنایع مهم و رو به رشد جهان به‌حساب می‌آید و یکی از معضلات بزرگ این صنعت، عدم حصول موفقیت در بارورسازی‌هایی است که به دلیل عدم تشخیص درست فحلی اتفاق افتاده و هرساله زیان‌های مالی نسبتاً سنگینی را متحمل اصحاب این صنعت می‌کند.
شناخت درست و دقیق زمان فحلی دام از اهمیت بالایی برخوردار است. نشانگر اصلی در چرخه فحلی، هورمون پروژسترون است که یک مولکول کوچک استروییدی است. هدف از این پروژه، طراحی و ساخت نانوآپتاحسگر فحل‌یاب، به‌منظور افزایش بهره‌وری تولیدمثل در واحدهای دامی کشور گزارش شده است. برای این منظور، یک زیست‌حسگر نوری پروژسترون مبتنی بر نانوذرات طلا و با استفاده از آپتامرها طراحی و ساخته شد.
لازم به ذکر است این حسگر قادر به تشخیص پروژسترون در محدوده خطی ۲۵ تا ۶۰۰ نانومولار و دارای حد تشخیص ۲/۵ نانومولار است که می‌تواند به عنوان فحل‌یاب مورد استفاده قرار گیرد.
این تحقیقات از سوی نادر علمی غیاثی با هدایت دکتر هدایت اله قورچیان، استاد بیوفیزیک مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران صورت گرفته است.

‌‌

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌