نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۰۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان اصفهانپردیس فارابیدانشکده مدیریت‌ و حسابداریمدیریت آموزشیدكتری تخصصی PhDندا زجاجیحسین خنیفر۲۳ آبان ۱۳۹۶
طراحی الگوی شایستگی های مدیریتی مدیران آموزشی دانشگاه کابلروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیدكتری تخصصی PhDغلام حسین امیریسیدمحمد میرکمالی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
شناسایی صلاحیت های حرفه ای معلمان مدارس استثنایی شهر شیراز و ارائه راهکارهایی برای بهبودروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشداسماعیل شهریاریجواد پورکریمی۲۶ شهریور ۱۳۹۶
طراحی الگوی تعالی نوآوری خدمات در موسسات آموزش عالی غیر دولتی شهر تهرانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیدكتری تخصصی PhDعلی نوروزیخدایار ابیلی۱۱ تیر ۱۳۹۶
بررسی عوامل مرتبط با انتقال یادگیری در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهرانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدیونس نجف پورمیترا عزتی۲۵ اسفند ۱۳۹۵
نقش تشویق و تنبیه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان مدارس ابتدایی در فرآیند یادگیری (مطالعه موردی: مدارس خصوصی کابل و مدارس خودگردان افغانی های مقیم قمپردیس فارابیدانشکده مدیریت‌ و حسابداریمدیریت آموزشیکارشناسی ارشدشهربانو کریمیناهید نادری بنی۱۰ اسفند ۱۳۹۵
برررسی رابطه یادگیری مشارکتی و پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانش آموزان پایه دوم رشته ریاضی - فیزیک مدارس دخترانه شهرستان شهریارروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدفاطمه فتاحی فرمحمد رضا کرامتی۰۶ بهمن ۱۳۹۵
بررسی نقش توانمند سازی ساختاری در توسعه صلاحیت های حرفه ای مدیران مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر تهرانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدزهرا شاه امیری فتاحیجواد پورکریمی۰۴ بهمن ۱۳۹۵
شناسایی و ارزیابی صلاحیت های حرفه ای مربیان بهداشت مدارس شهرستان های تهران و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آنانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدمژده طافیجواد پورکریمی۱۲ مهر ۱۳۹۵
شناسایی و ارزیابی شایستگی های مدیران در رابطه با بودجه ریزی مدرسه محورروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدمیترا مرتضوی یزدیابوالقاسم نادری روشناوند۱۲ مهر ۱۳۹۵