نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی و تطبیق سبک اشعار (احمد شاملو و شیرکو بی کس) در دو محور ادبی و فکری--باستان شناسیکارشناسی ارشدخیلان فقی رشیدعبدالرضا سیف۱۴ آبان ۱۳۹۶
بررسی ساختار رمان ماهی ها درشب می خوابند و پاییز فصل آخر سال است--باستان شناسیکارشناسی ارشدایلول جانسو اجارمهدی علیائی مقدم۱۸ مهر ۱۳۹۶
بررسی ساختار رمان های انگار گفته بودی لیلی و سرخی تو از من--باستان شناسیکارشناسی ارشدبتول کبری اینانعلیرضا امامی۱۸ مهر ۱۳۹۶
نقش تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر سکه های سلوکی بر اساس بررسی و تحلیل باستان شناختی سکه های سلوکی موزه های همدان و سنندجادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسیدكتری تخصصی PhDزهرا علی نژاداسبوئیمصطفی ده پهلوان۱۲ مهر ۱۳۹۶
طبقه بندی، گونه شناسی و مقایسه تطبیقی سفال های دوره اروک محوطه داروسال در شهرستان ایوان--باستان شناسیکارشناسی ارشدوحید سوری لکیحسن فاضلی نشلی۱۲ مهر ۱۳۹۶
فضا و جامعه شهری کفری در اواخر دوره عثمانی--باستان شناسیکارشناسی ارشدرابه ر علیحسن کریمیان۱۱ مهر ۱۳۹۶
پژوهشی در شیوه های تدفین آشوری ها بر اساس کاوش های باستان شناسی در کردستان عراق--باستان شناسیکارشناسی ارشدگه شبین حمه حسن-۰۳ مهر ۱۳۹۶
فضا و جامعه شهر اربیل در دوران اسلامی (قرون دوازده و سیزده هجری )ادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسی -دوران اسلامیدكتری تخصصی PhDزیاد محمدحسن کریمیان۲۷ شهریور ۱۳۹۶
مطالعه شیوه های تدفین عصر آهن گورستان صرمادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسی -دوران تاریخیدكتری تخصصی PhDعمار کاوسی-۲۵ شهریور ۱۳۹۶
اادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسیکارشناسی ارشدشیوا قربانی فلاححکمت اله ملاصالحی۱۶ اسفند ۱۳۹۵