نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲٬۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تاثیر کارکردهای شبکه های اجتماعی مجازی بر سمت گیری های فرهنگ سیاسی کابران دانشگاهی در ایرانحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-جامعه شناسی سیاسیدكتری تخصصی PhDمهدی بیگدلوناصر هادیان جزی۱۳ آذر ۱۳۹۶
ریخت¬ شناسی دانه گرده تیره اسفناجیان (Chenopodiaceae) در آسیا، اروپا و شمال آفریقا و کاربرد آن در بررسی پوشش گیاهی و باران گردهپردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌شناسی-علوم گیاهی- بیوسیستماتیک گیاهیدكتری تخصصی PhDمهدی دهقانی کاظمیحسین آخانی سنجانی۱۲ آذر ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی عناصر فولکلوریک قصه های ایرانی بر مبنای طبقه بندی آفاناسییفادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDآلینا ایواشچنکوحمیرا زمردی۰۷ آذر ۱۳۹۶
مدل سازی دمای هوا با استفاده از تصاویر حرارتی ماهواره ایجغرافیاسنجش از دور و GISسنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییدكتری تخصصی PhDمهدی غلام نیاسیدکاظم علوی پناه, علی درویشی بلورانی۲۹ آبان ۱۳۹۶
ارائه مدل برند سازی ملی و ارتقاء تصویر کشور با بهره گیری از ظرفیت ها رسانه ای و دیپلماسیمدیریتمدیریت‌مدیریت - مدیریت رسانهدكتری تخصصی PhDامیرحسین مکبریطاهر روشندل اربطانی۲۹ آبان ۱۳۹۶
بهینه سازی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات اکسیدروی کنژوله با مزو-تترا-(۴-کربوکسی فنیل)-پورفیرین و افزایش اثرات کشنده نانوسامانه به روی سلول‌های سرطانی از طریق کاهش بیان ژن DFF۴۵پردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌دكتری تخصصی PhDنجمه مزدوریشاهرخ صفریان۲۴ آبان ۱۳۹۶
" بررسی توانایی ژن تجزیه کننده حشره کش های آلی فسفره در باکتری Escherichia coli "پردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیگیاه‌پزشکی‌حشره شناسی کشاورزی - فیزیولوژی و سم شناسیدكتری تخصصی PhDسیده مینو سجادیانخلیل طالبی جهرمی, وحید حسینی نوه۲۳ آبان ۱۳۹۶
طراحی چارچوب توسعه حرفه ای مدرسان تربیت معلم در پردیس های دانشگاه فرهنگیان در استان اصفهانپردیس فارابیدانشکده مدیریت‌ و حسابداریمدیریت آموزشیدكتری تخصصی PhDندا زجاجیحسین خنیفر۲۳ آبان ۱۳۹۶
سنتز مشتقات جدید از ترکیبات ایمیدازو تیادیازول و تری آزولوتری آزین با استفاده از انجام واکنشهای چندجزئی و بررسی اثرات داروی آنهاپردیس علوم‌دانشکده شیمی‌شیمی آلیدكتری تخصصی PhDسارا عظیمی رادافسانه زنوزی۱۷ آبان ۱۳۹۶
تحلیل حقوق حمل و نقل دریایی از منظر مدیریت ریسکپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمحمدحسن اخگرمحمد ساردوئی نسب۱۷ آبان ۱۳۹۶