عنوان پایان نامه

بهینه سازی اثرات ضد سرطانی نانو ذرات اکسیدروی کنژوله با مزو-تترا-(۴-کربوکسی فنیل)-پورفیرین و افزایش اثرات کشنده نانوسامانه به روی سلول‌های سرطانی از طریق کاهش بیان ژن DFF۴۵