نمایش ۳۷٬۷۳۱ تا ۳۷٬۷۴۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
درجه بندی و وزندهی اتوماتیک لایه های اطلا عاتی در سامانه های اطلا عا ت مکانیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیمهندسی عمران-سیستمهای اطلاعات جغرافیایی(GIS)کارشناسی ارشدفرهاد حسینعلی-۲۶ شهریور ۱۳۸۵
بررسسی و تبین ذهنیت فلسفی از دیدگاه رسمیت و بررسی رابطه آن با شیوه های تصمیم گیری مدیران مقطع ابتدایی آموزش و پرورش شهر بجستان در سال تحصیلی ۸۵-۱۳۸۴روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌آموزش پر ورشتاریخ وفلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشدمحمدحسن محمدیافضل السادات حسینی دهشیری۲۵ شهریور ۱۳۸۵
مقایسه خصوصیات شخصیتی ،سبکهای مقابله و آزار دیدگی در دختران فراری و عادی شهرستان تهرانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی‌روانشناسیکارشناسی ارشدسحر طهبازحسین زادههادی بهرامی احسان۲۰ شهریور ۱۳۸۵
چمن ودرخت زردآلوپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقینمایش عروسکی‌کارشناسیساحل ایزدپناه سرنقیهما جدی کار۳۱ تیر ۱۳۸۵
بررسی رابطه هوش هیجانی با مکانیسهای دفاعی و هوش عمومیروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی‌روانشناسیکارشناسی ارشدماریا حاجی اقازاده توریمحمدعلی بشارت۱۹ تیر ۱۳۸۵
بررسی رابط آموزشی عوامل فرهنگی و اجتماعی با اشتغال زنان در پست های مدیریتی در دانشگاهها تهرانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدسمیه خلیل نیاابوالقاسم نادری روشناوند۱۴ تیر ۱۳۸۵
طراحی برنامه پرورش مدیر ( مورد مدیران مبانی پژوهشگاه صنعت نفت(RIPI))روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌برنامه ریزی آموزشیکارشناسی ارشدزهرا مولاییخدایار ابیلی۱۴ تیر ۱۳۸۵
بررسی موثر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداری کتابخانه های دانشکده های فنیمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلوم‌ کتابداری‌ و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدفاطمه شیخ شعاعی اختیارابادی-۱۳ تیر ۱۳۸۵
بررسی رابطه بین مدیریت مشارکتی و اثر بخشی در مدارس متوسطه شهر نائینروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدزهرا امامی بافرانیسیدمحمد میرکمالی۱۳ تیر ۱۳۸۵
بررسی رابطه ویژگی های دوره های آموزش ضمن خدمت با اثر بخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمانروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌مدیریت آموزشیکارشناسی ارشدزهره خرازیان-۱۳ تیر ۱۳۸۵