نمایش ۱۰۱ تا ۱۱۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مطالعه هیستو پاتولوژی THC اثر پلاسمای غنی از پلاکت( PRP) بر التیام ضایعات تاندونی ناکامل ایجاد شده در تاندون آشیل خرگوشدامپزشکی‌پاتولوژی‌پاتولوژیدکترای تخصصیفرنوش باقری-۱۲ مهر ۱۳۹۶
محاسبه شدت خطوط الکترونی- ارتعاشی- چرخشی برخی مولکول های دو اتمی MgD , CH+ , CaHپردیس علوم‌دانشکده شیمی‌شیمی فیزیکدكتری تخصصی PhDفاطمه علویعلیرضا شایسته۱۲ مهر ۱۳۹۶
سیاست خارجی روسیه در قبال بحران سوریه ( ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶)حقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌روابط‌ بین‌ المللی‌روابط بین المللدكتری تخصصی PhDمرتضی شجاعمحمدرضا تخشید۱۲ مهر ۱۳۹۶
تصحیح نتقادی مبکیات با مقدمه و تعلیقاتپردیس البرزعلوم انسانیزبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDمنصوره فرحزادیعلیرضا حاجیان نژاد۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی اشعار جودت فخرالدین با تکیه بر مضمون و اسلوبادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ عربیزبان و ادبیات عربدكتری تخصصی PhDمحمدمهدی طاهریمعصومه شبستری۱۲ مهر ۱۳۹۶
توسعه مدلی جهت مدیریت اختلال در زنجیره تامین تحت اختلالات تامین تقاضا تولید و حمل و نقل در حالت چند دوره ایمدیریتمدیریت‌مدیریت _ رفتار سازمانیدكتری تخصصی PhDبهزاد عبدالهی کاکرودیاحمد جعفرنژادچقوشی, منصور مومنی۱۲ مهر ۱۳۹۶
تاثیر تمرینات حرکتی در محیط مجازی بر بهبود حس عمقی، دامنه حرکتی و شاخص های الکترومیوگرافی در کودکان فلج مغزی همی پلاژیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌رفتار حرکتی - آموزش تربیت بدنیدكتری تخصصی PhDمرتضی پوراذرفضل اله باقرزاده, رسول حمایت طلب۱۲ مهر ۱۳۹۶
تحلیل کارایی مدلهای حل اختلافات بورس اوراق بهدارپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDعلی اصغر صالحیسیدعلی سیداحمدی سجادی۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی شروط استاندارد در قراردادهای بین المللی فروش نفت خام در انطباق با قواعد عمومی قراردادهاپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDهدی کاشانی زادهعبدالحسین شیروی خوزانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
نفت و سیاست گذاری صنعتی در ایران پس از انقلابحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌علوم‌ سیاسی‌علوم سیاسی-سیاست گذاری عمومیدكتری تخصصی PhDمسعود درودیعباس مصلی نژاد۱۲ مهر ۱۳۹۶