نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولیعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدمرتضی عبداللهیسما گلیائی۱۱ اسفند ۱۳۹۵
کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکهعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدمجتبی رضاییزینب الهدی حشمتی رفسنجانی۱۲ مهر ۱۳۹۵
ارائه ی الگوریتم به منظور یافتن سیگنال ماشین شبکه ای معادل با ماشین تورینگ تناوبیعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدداود حسن زادهسما گلیائی۱۰ مهر ۱۳۹۵
تشخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گرافعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدمژگان ممتازمصطفی صالحی, هادی ویسی۰۷ مهر ۱۳۹۵
جستجوی شباهت در شبکه های نا همگنعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدگلناز نیک مهرمصطفی صالحی۰۴ مهر ۱۳۹۵
مدلسازی انتشار اطلاعات در شبکه های چند لایهعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدسما بابائیمصطفی صالحی۰۳ مهر ۱۳۹۵
ارایه ی الگوریتمی جهت کنترل شبکه های پولیعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدمحمد مرادیسما گلیائی۲۸ شهریور ۱۳۹۵
مدلسازی خرابی آبشاری در شبکه های قدرتعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدروناک میرزادائیمحمد خوانساری۲۳ شهریور ۱۳۹۵
پیش بینی ارتباط در شبکه های ناهمگنعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدسعیده رضاوندی شعاعیهادی زارع۰۲ اسفند ۱۳۹۴
ارائه ی یک ساختار برای تعیین جهت گیری نظرات در رسانه های اجتماعیعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدحسین اکبریانمصطفی صالحی, هادی ویسی۱۷ بهمن ۱۳۹۴