عنوان پایان نامه

کشف سفارش چینی های گروهی در معاملات بورس کالای ایران با استفاده از تحلیل شبکه