نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸۰ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمندعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشدهومن عباسیمصطفی صالحی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرامعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشدنرجس کهندانیسید حمید رضا احمدی۲۷ شهریور ۱۳۹۶
رابطه بین کیفیت های عینی و کمی حادث از گم شدن پکت های ویدیوپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشدطیبه قنبریمحمد قنبری۲۷ شهریور ۱۳۹۶
شناسائی زیرگروههای سرطان با استفاده از جهشهای سوماتیکعلوم و فنون نوینهوا و فضامهندسی فناوری اطلاعات پزشکیکارشناسی ارشدمحسن فلاحتسما گلیائی, زهرا رزاقی مقدم کاشانی۲۶ شهریور ۱۳۹۶
نظر کاوی در مستندات غیررسمی و کوتاهپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشدامیرحسین طبی فخرآزاده شاکری۲۶ شهریور ۱۳۹۶
طراحی و ساخت سامانه ایجاد تعادل پویا در بازیهای رایانه ای مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چندمعیارهعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشدسجاد کردانی مقدممرتضی ابراهیمی۲۲ شهریور ۱۳۹۶
معرفی الگوریتمی برای شناسایی جاذب ها در شبکه های بولیعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سامانه های شبکه ایکارشناسی ارشدمرتضی عبداللهیسما گلیائی۱۱ اسفند ۱۳۹۵
نظرکاوی بین زبانیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشدشیما اسمعیلی تفتآزاده شاکری۲۹ دی ۱۳۹۵
تشخیص بازیکن محور نواحی مورد توجه در بازی های مبتنی بر رایانش ابریپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشدابراهیم باباییمحمود رضا هاشمی۲۷ دی ۱۳۹۵
راه کاری جهت ارتقای امنیت پروتکل Open Flow در شبکه های مبتنی بر نرم افزارپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی فناوری اطلاعاتکارشناسی ارشدفاطمه کشاورزناصر یزدانی۰۲ آذر ۱۳۹۵