نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۲۹ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تحلیل حقوق حمل و نقل دریایی از منظر مدیریت ریسکپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمحمدحسن اخگرمحمد ساردوئی نسب۱۷ آبان ۱۳۹۶
تحلیل کارایی مدلهای حل اختلافات بورس اوراق بهدارپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDعلی اصغر صالحیسیدعلی سیداحمدی سجادی۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی تطبیقی شروط استاندارد در قراردادهای بین المللی فروش نفت خام در انطباق با قواعد عمومی قراردادهاپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDهدی کاشانی زادهعبدالحسین شیروی خوزانی۱۲ مهر ۱۳۹۶
تحلیل اقتصادی نظریه عمومی خیاراتحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDجواد شیخمحمد حسن صادقی مقدم۱۰ مهر ۱۳۹۶
تعدداسباب در خسارات پزشکیپردیس البرزعلوم انسانیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDسهیلا جوادی-۲۶ شهریور ۱۳۹۶
قواعد عمومی قراردادهای مجانیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDصادق شریعتی نسبحسن جعفری تبار۱۶ مرداد ۱۳۹۶
تحلیل حقوقی- اقتصادی مذاکره جهت حل و فصل اختلافات تجاریپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمحمد جواد کاظمی جزهعبدالحسین شیروی خوزانی۲۲ تیر ۱۳۹۶
پیامدهای فقهی - حقوقی تخلف از (متعهد به) اعتباری در حوزه قراردادهاپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDاسفندیار صفریجلیل قنواتی۱۴ تیر ۱۳۹۶
تحلیل حقوقی فقهی مقررات مربوط به سلب و تحدید مالکیت اراضی شهری و آثار اقتصادی آنپردیس فارابیدانشکده حقوق‌حقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمهدی کاظم زادهسیدعلی محمد یثربی۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
تحلیل ابعاد فقهی و حقوقی انتخاب جنسیت با مطالعه تطبیقیحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیدكتری تخصصی PhDمحسن فرخیمحمد حسن صادقی مقدم۱۵ اسفند ۱۳۹۵