نمایش ۳۷٬۸۰۱ تا ۳۷٬۸۱۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
طراحی یک سیتم پشتیبانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی سیستم های ‌اقتصادی ‌- اجتماعی‌کارشناسی ارشدمحمدصادق سنگریجعفر رزمی۲۹ دی ۱۳۷۸
فرهنگ اصلاحات بازرگانی همراه با شرح واژگان با ذکر نمونه هایی از ازمتونادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ عربیمترجمی زبان عربیکارشناسی ارشدآیت اله خزائیعبدالحسین فقهی۰۱ دی ۱۳۷۸
ترجمه کتاب عماره یعقوبیان از علاء الاسوانی ازعربی به فارسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ عربیمترجمی زبان عربیکارشناسی ارشدشیما صابری وحیداولعزت ملاابراهیمی۰۵ آذر ۱۳۷۸
شرط ضمان امینحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌حقوق‌ خصوصی‌ و اسلامیحقوق خصوصیکارشناسی ارشدمهدی عطائیعباسعلی عمید۳۰ شهریور ۱۳۷۸
نقد فرماایستی (هشت ک/تاب) سهراب سپهری با تکیه بر دفتر هشتمادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیکارشناسی ارشدراضیه اسکندریروح اله هادی۲۴ شهریور ۱۳۷۸
معرفی محوطه های پارینه سنگی کرانه های جنوبی دریای مازندرانادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسیکارشناسی ارشدامیر بشکنیحسن فاضلی نشلی۲۵ تیر ۱۳۷۸
بررسی حقوق زوجین از دیدگاه اسلام و مسیحیتپردیس فارابیدانشکده الهیاتالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشدانسیه هاشمیمحمدرسول آهنگران۰۵ تیر ۱۳۷۸
طراحی و مدلسازی سیستم خبره تشخیص خرابی با رویکرد تعمیر و نگهداری سیستم های صنعتیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ صنایع‌مهندسی صنایعکارشناسی ارشدسیدحسین مفاخریانمحمدعلی آزاده۳۰ خرداد ۱۳۷۷
اندازه گیری هورموندامپزشکی‌علوم‌ درمانگاهی‌کلینیکال پاتولوژی دامپزشکیدكتری تخصصی PhDشهاب الدین صافیایرج نوروزیان۱۶ خرداد ۱۳۷۷
بررسی ظروف فلزیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسیکارشناسی ارشدفریبا سعیدی انارکیحسن طلائی مغانجوقی۱۹ اسفند ۱۳۷۴