نمایش ۳۷٬۷۶۱ تا ۳۷٬۷۷۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه های فنی - مهندسی دولتی شهر تهران بر اساس libqualمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیعلوم‌ کتابداری‌ و اطلاع رسانیکارشناسی ارشدزهرا کاظم پورطاهره علومی۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۵
طراحی وساماندهی مرکز شهر کامیارانپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)نیک آرا موفقیسیدامیر منصوری۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۵
بررسی میزان آگاهی مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاهها و پژوهشگاه وابستهمدیریتعلوم اطلاعات و دانش شناسیکتابداریکارشناسی ارشدمژگان قدیمیعباس حری۲۴ اسفند ۱۳۸۴
طراحی اشتی انسان با طبیعت در پناهگاه حیات وحش میانکالهپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)سیده پوراندخت سعادتیعباسعلی ایزدی۲۲ اسفند ۱۳۸۴
تبین و تحلیل سر فصل درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دوره های تربیت دبیر و ارائه الگویی برای آنروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌آموزش پر ورشتاریخ وفلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشدمراد یاری دهنویمحمدرضا شرفی جم۲۲ اسفند ۱۳۸۴
هدایت بازیگر در نمایش تلویزیونیپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده هنرهای نمایشی و موسیقیهنرهای نمایشیکارشناسیسعید خجسته فرسعید کشن فلاح۱۷ اسفند ۱۳۸۴
دهکده ورزشهای زمستانی سهندپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)سوران متوسلپیروز حناچی۲۶ بهمن ۱۳۸۴
دهکده ورزشهای زمستانی سهندپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماری(تنظیم نشده)فرهاد خندانپیروز حناچی۲۶ بهمن ۱۳۸۴
طراحی مسکن در بافت جدید شهر قمپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماریکارشناسیمریم عاطفیمحمد فرضیان۲۴ بهمن ۱۳۸۴
مجتمع مسکونی سرحد اباد کرجپردیس هنرهای‌ زیبادانشکده معماری‌مهندسی معماریکارشناسیمرتضی برنااصغر ساعدسمیعی۱۷ بهمن ۱۳۸۴