عنوان پایان نامه

دهکده ورزشهای زمستانی سهند


  نام دانشجو
  فرهاد خندان

  اساتید راهنما
  پیروز حناچی

  رشته ی تحصیلی
  مهندسی معماری
  مقطع تحصیلی


  کوهپایه های سهند اقلیمی سردسیر دارند. در این منطقه 7ماه از سال برف بر دامنه ها باقی می ماند. این دامنه های برفگیر دارای ویژگیهایی است که آن را تبدیل به بستر مناسب برای ایجاد پیست اسکی می کند. اما برای تبدیل منطقه به یک کانون ورزشی- توریستی علاوه بر احداث پیست های اسکی به تمهیدات دیگری نیز نیاز است که ایده ایجاد دهکده ورزشهای زمستانی بر همین اساس شکل گرفت. برای تبدیل این منطقه به یک دهکده ورزشی تدابیر فراگیری در مقیاس وسیع, از پیدا کردن سرمایه گذارهای خصوصی و دولتی گرفته تا سهل کردن دسترسی به منطقه, ایجاد خدمات بین راهی, ایجاد اقامتگاههای مسکونی موقتی و دائم, احداث هتل و... لازم است. آن چه در این پروژه طراحی شده است بخش کوچکی از تمهیدات فوق را صرفا" در زمینه معماری در برمی گیرد. مجموعه طراحی شده در انتهای مسیر سواره رو وشروع ایستگاه اول تله کابین است. ایده طراحی ایجاد یک فضای دلچسب و شاد با محوریت ورزش های زمستانی در این محل بود. از نظر فرم نیز به گونه ای کار شده است که بناها خود را بر طبیعت تحمیل نکنند بلکه خود بخشی از آن باشند. فضای اصلی به مقتضای کاربری آن مقیاسی عظیم دارد اما فرم آن به گونه ای است که متواضعانه از دل خاک برآمده است. ساختمان ها از نو جنوب استفاده می کنند و فرم آنها مانع عبور باد غالب منطقه نمی شود.