نمایش ۳۷٬۷۲۱ تا ۳۷٬۷۳۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی ارتباط بین فرصتهای رشد (سرمایه گذاران) با ساختار سرمایه و سیاستهای سود نقدی شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادر تهرانمدیریتمدیریت مالی و بیمهمدیریت مالیکارشناسی ارشدمهدی قلی پورخانقاهرضا تهرانی۲۹ شهریور ۱۳۸۵
بررسی خصوصیات جنگل شناسی گونه خنجوک Pistacia Kinjuk در منطقه کرکی استان لرستانپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعیدانشکده‌ منابع طبیعی‌مهندسی منابع طبیعی - جنگلداریکارشناسی ارشدسحر پیرزادهمحمدرضا مروی مهاجر۲۹ شهریور ۱۳۸۵
نقد و بررسی نسبت فرهنگ و نظام آموزش و پرورش با تاکید بر دیدگاه نخبه گرایان فرهنگیروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌مبانی‌ فلسفی و ‌اجتماعی‌آموزش پر ورشتاریخ وفلسفه آموزش و پرورشکارشناسی ارشدمحمدمهدی صفریفاطمه زیباکلام مفرد۲۹ شهریور ۱۳۸۵
بررسی رابط ابعاد شخصیت و سازگاری زناشوییروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی‌روانشناسیکارشناسی ارشدفاطمه نظریعلی اصغر احمدی۲۹ شهریور ۱۳۸۵
(بررسی آسیبهای حاصل از عوامل آموزشگاهی در فرایند یاد دهی - یادگیری دانش آموزان پایه دوم دبیرستان شهر اصفهان)روانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌تحقیقات آموزشیکارشناسی ارشدحمیدرضا قمی نژادکمال درانی۲۸ شهریور ۱۳۸۵
بررسی پیش بینی فرایندهای خود شناسی - سبکهای دفاعی و استرس برروی سلامت و بیماریروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی‌روانشناسیکارشناسی ارشدخدیجه شاه محمدینیما قربانی۲۷ شهریور ۱۳۸۵
بررسی میزان دستیابی مدیران و دبیران شرکت در دوره های آموزشIT با اهداف پیش بینی آن در شهر کرمانشاهروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشدمحمدرضا صادقی-۲۷ شهریور ۱۳۸۵
بررسی میزان کاربرد اصول و روشهای آموزش بزرگسالان در دوره های ضمن خدمت کوتاه مدتروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌آموزش بزرگسالانکارشناسی ارشدغلامرضا یگانهمحمدعلی میرزابیگی۲۷ شهریور ۱۳۸۵
مقایسه کیفیت زندگی و بهزیستی روانی سو’ مصرف کنندگان مواد مخدر پیش و پس از درمان نگهدارنده با متادونروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌روانشناسی‌روانشناسیکارشناسی ارشدایلیا غنی زادهرضا رستمی۲۷ شهریور ۱۳۸۵
بررسی مشروعیت راههای فرار از رباپردیس فارابیدانشکده الهیاتالهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامیکارشناسی ارشداکبر احمدیسیداحمد میرحسینی نیری۲۶ شهریور ۱۳۸۵