نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
طراحی یک روش تفسیرپذیر قاعده محور برای طبقه بندی جریان داده هاپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدعلی سجاد بلالحسین آقابابا۱۸ مهر ۱۳۹۵
آینده پژوهی تجارت الترونیک در افغانستان: مطالعه موردی آینده کاربرد تجارت الکترونیک در صادرات خشکبار افغانستانپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدمحمد علی فهیمیحسین آقابابا۱۳ مهر ۱۳۹۵
تشخیص انجمن در شبکه های پیچیده با رویکرد شبکه های چند لایهپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشداحمد ملکی مهرسید محمد باقر جعفری۱۳ مهر ۱۳۹۵
" ارائه راهکاری تلفیقی بر اساس خدمات مبتنی بر موقعیت و سیستم های توصیه گر جهت بهبود در خدمات دولت الکترونیک : مطالعه موردی انتخابات مجلس شورای اسلامیپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدوجیهه ایلچی قزاانمجتبی خضریان, حسین آقابابا۱۳ مهر ۱۳۹۵
ارائه راهکار برای جلوگیری از تقلب و فرار مالیاتی به کمک تکنیک های داده کاوی (مورد مطالعه: اداره کل امور مالیاتی استان گلستان)پردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدسیدمرتضی مسلمی عقیلیمحمد خوانساری۱۳ مهر ۱۳۹۵
ارائه مدلی برای پیش بینی قیمت فلز روی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعیپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدحکیم حمیدی نسبسید محمد باقر جعفری۱۰ خرداد ۱۳۹۵
توسعه یک مدل هوشمند تصمیم یار بالینی جهت تشخیص دیابتپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدسمیرا رحیمی هرسینیسید محمد باقر جعفری۲۸ بهمن ۱۳۹۴
توسعه مدل داده کاوی مبتنی بر عامل های هوشمند برای حل مسائل پیش بینیپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدمهدی گلزادهسید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
طراحی سیستم پیش بینی فروش و مدیریت هوشمند موجودی ها با بکارگیری مدل اتورگرسیو مبتنی بر شبکه عصبیپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدمحمدمهدی مصفااسماعیل هداوندی, سید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴
توسعه یک مدل ترکیبی جهت پیش بینی رویگردانی مشتریان در صنعت بانکداریپردیس فارابیدانشکده مهندسیمهندسی فناوری اطلاعات(IT)کارشناسی ارشدجواد فکورجردویسید محمد باقر جعفری۲۷ بهمن ۱۳۹۴