نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰۲ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تقلا با سرنوشت، زندگی در جهان رنج مادری:بررسی انسان شناختی زنان آسیب دیده محله لب خط (شوش - شبیر) تهرانعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدطراوت مظفریاناصغر ایزدی جیران۱۵ اسفند ۱۳۹۵
مصونیت فرهنگی در محیط دانشگاهی یک روایت پژوهشی در دانشگاه تهرانعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدزهرا اشعری قمیابوعلی ودادهیر۱۳ مهر ۱۳۹۵
بررسی وضعیت مهاجران و پناهندگان افغانستانی در ایران با تاکید بر هویت و بازتولید آن ( مطالعه موردی استان فارس )علوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدسیدمحمدحسن موسویاحمد نادری۱۲ مهر ۱۳۹۵
خوانش نسبت گفتمان ناسیونالیستی و زبان ملی(استاندارد) کردی در کردستان ایرانعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدکمال اتش بجان-۱۰ مهر ۱۳۹۵
مطالعه تطبیقی- انسان شناختی جلسات مذهبی زنانه در دو منطقه تهرانعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدمولود زندیهمریم رفعت جاه۰۷ مهر ۱۳۹۵
آسیب شناسی فرهنگ زیبایی زنانه: یک مطالعه تطبیقی در ایران و آمریکاعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدایدا سیدجودکی-۰۵ مهر ۱۳۹۵
بررسی اخلاق جنسی ایرانیان در آثار ادبی دوره ترکان (قرن چهارم تا هفتم هجری قمری)علوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدرقیه حسینی مقدمابراهیم فیاض۰۵ مهر ۱۳۹۵
تغییرات نقش مادری در بین زنان ایران با تاکید بر زنان متاهل نسل اول و نسل سوم خانواده های ایثارگرانعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدسمانه مرتجیابراهیم فیاض۰۳ مهر ۱۳۹۵
زنان و تحولات سکسوالیته در ایران معاصر،یک مردم نگاری چند میدانه در انسان شناسی امور جنسیعلوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدسپیده ثقفیانابوعلی ودادهیر۲۹ شهریور ۱۳۹۵
کپرنشینی و کپرزدایی (مطالعه روستاهای گرم، کوشک مور، زاخت و چاهک در شهر مردهک؛ شهرستان عنبرآباد)علوم‌ اجتماعی‌انسان شناسیعلوم اجتماعی - مردم شناسیکارشناسی ارشدساجده میراحمدی پورجلال الدین رفیع فر۲۱ شهریور ۱۳۹۵