نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۳۳٬۶۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
تاثیر تصویر سازی ذهنی و واقعیت مجازی بر تیراندازی با تپانچه بادی--تربیت بدنی و علوم ورزشی - روانشناسی ورزشیکارشناسی ارشدمیلاد زنگانهحسن غرایاق زندی۱۱ آذر ۱۳۹۶
مردم شناسی تریاک در شهر کرمانعلوم‌ اجتماعی‌علوم‌ اجتماعی‌علوم اجتماعی - توسعه روستایی - توسعه اجتماعیکارشناسی ارشدالهام قاانیابراهیم فیاض۱۱ آذر ۱۳۹۶
ارزیابی کیفیت خدمات در آموزش عالی با منطق فازی (مورد مطالعه- دانشگاه کربلا)پردیس فارابیدروس عمومی‌مدیریت صنعتی - تولیدکارشناسی ارشدنوال جعفراحمدرضا قاسمی۰۷ آذر ۱۳۹۶
بررسی و نقد نقش دین در معنا بخشی به زندگی از دیدگاه پل تیلیشپردیس فارابیدروس عمومی‌فلسفه دینکارشناسی ارشدالهام حاجی آقاجانیحسن قنبری۰۵ آذر ۱۳۹۶
اولویت بندی فناوری های نوین قابل استفاده در اماکن ورزشی با تاکید بر کاهش مصرف انرژیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌مبانی‌علوم‌انسانی‌آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امدادگر ورزشیکارشناسی ارشدبهاره پورشریف سورکوهیامین دهقان قهفرخی۰۴ آذر ۱۳۹۶
ارائه رویکرد تحلیل احساسات کاربران در شبکه های اجتماعی (مورد مطالعه دوره های آموزشی آنلاین فناوری اطلاعات در شبکه توییتر)مدیریتآموزشی‌ دروس عمومی‌مدیریت فناوری اطلاعات - مدیریت دانشکارشناسی ارشدصدف افراشتهسعید روحانی۰۴ آذر ۱۳۹۶
کاربرد داده کاوی برای ارزیابی کیفیت در صنایع تولیدی تحت عدم قطعیت، ماشین بردار پشتیبانپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم هاکارشناسی ارشدمحسن داودخانیرضا توکلی مقدم۰۱ آذر ۱۳۹۶
تاثیر آمیخته بازاریابی سبز بر رفتار خرید مشتریان پوشاک ورزشی--مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزشکارشناسی ارشدمحمد تقی زادهمحمود گودرزی۰۱ آذر ۱۳۹۶
مدلسازی و پیش بینی کمیت و کیفیت جریان در آب های سطحی(مطالعه موردی:رودخانه کارون)--اکوهیدرولوژیکارشناسی ارشدلیلی امینی پشت تنگ علیاامیر علی سیف الدین اصل۳۰ آبان ۱۳۹۶
استفاده از ریز موج در تشکیل ترکیبات بین فلزی قلع - آهن به روش هیدروترمالپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدنگار مهرایینسیدفرشید کاشانی بزرگ۳۰ آبان ۱۳۹۶