مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی

تعداد بازدید:۹۸۵۵۷

بر اساس اسناد و مدارک موجود، در سال ۱۳۵۰ آقای فریدون حاج سید جوادین از سوی ریاست دانشگاه به عنوان رئیس دفتر دانشگاه منصوب شد. عنوان «رئیس دفتر دانشگاه» در سال ۱۳۶۴ به «مدیر دفتر رئیس دانشگاه» و در سال ۱۳۷۷ به «مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه» تغییر یافت و معمولاً مدیرکل دفتر رئیس دانشگاه، مشاور رئیس نیز بوده است.
در حوزه روابط عمومی نیز دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۵ با ایجاد «دایره روابط مطبوعاتی و امور تبلیغاتی» به ریاست ابوالفضل مرعشی در اداره انتشارات و روابط دانشگاهی، نخستین گام را در ایجاد روابط عمومی در دانشگاه تهران برداشت. بر اساس مصوبه هیأت دولت در تاریخ سوم اسفند ۱۳۲۸، به کار بردن نام «اداره تبلیغات» منحصر به اداره کل انتشارات و تبلیغات شد؛ از این رو «دایره روابط مطبوعاتی و امور تبلیغاتی» دانشگاه به «دایره اطلاعات و مطبوعات» تغییر نام یافت.
این واحد در نهایت از آبان ماه ۱۳۴۲ با عنوان اداره روابط عمومی به کار خود ادامه داد. با گذشت حدود چهار دهه عنوان اداره روابط عمومی به «اداره‌کل روابط عمومی» تبدیل شد. این اداره کل بر اساس مصوبه مورخ ۱۳/‏۰۲/‏۱۳۸۹‬ هیأت منتخب شورای دانشگاه در حوزه ریاست دانشگاه ادغام شد و مأموریت‌های حوزه روابط عمومی ذیل عنوان «اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران» پیگیری شد. در سال ۱۳۹۹ و بر اساس مصوبه هیأت رئیسه و هیأت امنای دانشگاه، حوزه روابط عمومی از حوزه ریاست دانشگاه تفکیک و مجدداً با عنوان «اداره کل روابط عمومی» به فعالیت پرداخت.
با تغییرات ساختاری جدید دانشگاه که بر اساس مصوبه جلسه ۷ دی ماه ۱۴۰۰ هیأت امنای دانشگاه صورت گرفت، پس از یکپارچه‌سازی دو اداره کل مزبور، حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران در سطح یک مرکز دیده شد و در راستای اجرای این مصوبه، مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران شکل گرفت.
 

◊ رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی: دکتر مهدی شهبازی
دکترا، رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، دانشگاه تهران
پست الکترونیک: shahbazimehdi@ut.ac.ir


بخش‌های مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی:


واحد سامانه‌های اطلاع‌رسانی، واحد چندرسانه‌ای، واحد تولید محتوا و ارتباط با رسانه‌، واحد شبکه‌های اجتماعی و واحد رصد، تحلیل و مستندسازی در زیرمجموعه مدیریت ارتباطات و اطلاع‌رسانی مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه فعالیت می‌کنند.

اداره تشریفات و مراسم، دبیرخانه مرکزی، دبیرخانه هیأت امنا، دبیرخانه هیأت جذب و سایر شوراها و همچنین واحد بازرسی و رسیدگی به شکایات در حیطه فعالیت‌های مدیریت اجرایی حوزه ریاست قرار دارد.

 

مدیران حوزه ریاست دانشگاه تهران از ابتدا تاکنون

مدیران روابط عمومی دانشگاه تهران از ابتدا تاکنون