هیأت رئیسه

تعداد بازدید:۵۷۱۹۵

هیأت رئیسه دانشگاه مرکب از رئیس و معاونان دانشگاه، وظایف و اختیارات زیر را عهده‌دار می‌باشد: فراهم آوردن زمینه‌های اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، آئین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های وزارت متبوع، کمک به خوداتکایی دانشگاه و واحدهای وابسته، پیشنهاد توزیع و تخصیص فرصت‌های مطالعاتی و دوره‌های کوتاه‌مدت آموزشی و تحقیقاتی داخلی و خارجی متعلق به اعضای هیأت علمی، به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بررسی و پیشنهاد آئین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی، بودجه سالانه، نمودار تشکیلاتی و اصلاحات اداری لازم برای اداره امور داخلی دانشگاه، و طرح‌ها و برنامه‌ها برای قرار گرفتن در دستور کار هیأت امنا از طریق رئیس دانشگاه، بررسی نحوه اجرای تصمیمات هیأت رئیسه و نظارت بر عملکرد واحدهای دانشگاه و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین حوزه‌های مختلف معاونت‌ها.

 

 • دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی شهبازی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
 • دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران
 • دکتر احمد نوحه‌گر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران
 • دکتر هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی دانشگاه تهران
 • دکتر سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران
 • دکتر علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • دکتر بابک سهرابی یورتچی، معاون فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران  
 • دکتر علی مبینی دهکردی، معاون دانشگاه و رئیس مرکز توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
 • دکتر علی اسدی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

 

هیأت منتخب

 • دکتر سید محمد مقیمی، رئیس دانشگاه تهران
 • دکتر احمد نوحه‌گر، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع دانشگاه تهران
 • دکتر سید محمد مرندی، معاون بین‌الملل دانشگاه تهران
 • دکتر علیرضا وجهی، معاون دانشگاه و رئیس سازمان خدمات دانشجویی دانشگاه تهران
 •  دکتر مهدی فکور ثقیه، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران
 • دکتر هادی بهرامی احسان، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران
 • دکتر علی مبینی دهکردی، معاون دانشگاه و رئیس مرکز توسعه و سرمایه‌گذاری دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی شهبازی، مشاور رئیس دانشگاه و رئیس مرکز حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران
 • دکتر محمود کمره‌ای، معاون آموزشی دانشگاه تهران
 • دکتر بابک سهرابی یورتچی، معاون فناوری‌های دیجیتالی دانشگاه تهران
 • دکتر فریده علوی، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم انسانی دانشگاه تهران
 • دکتر طاهر روشندل اربطانی، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران
 • دکتر حامد مظاهریان، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی معماری و هنر دانشگاه تهران
 • دکتر مهدی قاسمیه، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی فنی دانشگاه تهران
 • دکتر وحید نیکنام، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی علوم پایه دانشگاه تهران
 • دکتر سید محمدعلی ابراهیم‌زاده موسوی، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی کشاورزی دانشگاه تهران
 • دکتر یحیی بوذری‌نژاد، رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی پردیس‌های خودگردان دانشگاه تهران