نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۷٬۸۱۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
بررسی محتوایی و ساختاری دیوان ابن زمرک الاندلسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ عربیزبان و ادبیات عربدكتری تخصصی PhDافسانه قاسم پورمحمدعلی آذرشب۱۲ مهر ۱۳۹۶
مبانی فقهی معاملات سر قفلیالهیات‌ و معارف اسلامی‌تاریخ فرهنگ وتمدن‌ اسلامی‌فقه و مبانی حقوق اسلامیدكتری تخصصی PhDسیده مهدیه فیض اصفهانیحمید انصاری۱۲ مهر ۱۳۹۶
طراحی سیستم استنباط فازی عصبی تطبیقی به منظور پیش بینی مصرف گاز طبیعی در ایرانمدیریتمدیریت‌مدیریت _ رفتار سازمانیدكتری تخصصی PhDمحمدرضا اخوان انوریمحمدرضا مهرگان۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی نظریات نقدی کمال ابودیب با تکیه بر شیوه نقد ساختارگراییادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ عربیزبان و ادبیات عربدكتری تخصصی PhDرسول بازیارشهریار نیازی۱۲ مهر ۱۳۹۶
نقش تحولات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر سکه های سلوکی بر اساس بررسی و تحلیل باستان شناختی سکه های سلوکی موزه های همدان و سنندجادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌باستانشناسی‌باستان شناسیدكتری تخصصی PhDزهرا علی نژاداسبوئیمصطفی ده پهلوان۱۲ مهر ۱۳۹۶
فناوری نانو در فراوری درجای نفت سنگین:بررسی سنتز درجای نانوذرات و اثرات آن بر جذب وپیرولیز -اکسیداسیون آسفالتینپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمیدكتری تخصصی PhDازاده امراللهی بیوکیعلی وطنی, علیرضا بهرامیان۱۲ مهر ۱۳۹۶
واکاوی نقش نخبگان سنتی روستائی در راهبری توسعه اجتماعات محلی مورد مطالعه: اجتماعات روستایی شهرستان سردشتعلوم‌ اجتماعی‌جامعه‌ شناسی‌جامعه شناسی توسعه روستاییدكتری تخصصی PhDجمال عبداله پورحسین ایمانی جاجرمی۱۲ مهر ۱۳۹۶
سنتز غشای گرافنی نانوحفره دار برای جداسازی هلیوم از گاز طبیعیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمیدكتری تخصصی PhDسیدمهدی هدایتمجتبی شریعتی نیاسر۱۲ مهر ۱۳۹۶
ساخت غشای جاذب هوشمند بر پایه پلیمرهای طبیعی برای استفاده در سامانه کروماتوگرافی غشایی به منظور جداسازی مولکولهای زیستیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمیدكتری تخصصی PhDسارا مافی رادمحمدرضا مهرنیا۱۲ مهر ۱۳۹۶
تشریح و تبیین شگرد طعنه در اشعار ناصرخسرو و سناییادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌زبان و ادبیات فارسیدكتری تخصصی PhDسیما رحمانی فرروح اله هادی۱۲ مهر ۱۳۹۶