نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
استفاده از ریز موج در تشکیل ترکیبات بین فلزی قلع - آهن به روش هیدروترمالپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدنگار مهرایینسیدفرشید کاشانی بزرگ۳۰ آبان ۱۳۹۶
ایجاد نانوبلورهای ترکیب بین فلزی بر پایه قلع - نیک به کمک ریز موجپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدالاله اسفندیاریسیدفرشید کاشانی بزرگ۲۹ آبان ۱۳۹۶
بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد سل اکسید جامد نانو ساختار در الکترولیز همزمان آن و دی اکسید کربنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدمهرشاد کمالی خامنهابوالقاسم عطائی, علیرضا بابائی۱۳ آبان ۱۳۹۶
ایجاد لایه آلومینیومی روی فولاد ساده کربنی از طریق لایه نشانی همزنپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدسعید عباسیحسن فرهنگی, محمود حیدرزاده سهی۱۳ آبان ۱۳۹۶
مسیریابی بهینه مکان به مکان عملگر یک بازوی رباتیک سیار در حضور موانع با کمترین تعداد دفعات جابجایی تلیفرمپردیس‌دانشکده‌های‌فنیآموزشی‌دروس عمومی‌مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردیکارشناسی ارشدسامان وفادارمسعود شریعت پناهی۲۴ مهر ۱۳۹۶