نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
مسیریابی در شکبه های فرصت طلبانه مبتنی بر زیرساخت برای استفاده از تلفن های هوشمندعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشدهومن عباسیمصطفی صالحی۲۸ شهریور ۱۳۹۶
نهان نگاری برگشت پذیر مقاوم مبتنی بر تغییر هیستوگرامعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشدنرجس کهندانیسید حمید رضا احمدی۲۷ شهریور ۱۳۹۶
طراحی و ساخت سامانه ایجاد تعادل پویا در بازیهای رایانه ای مبتنی بر مدلهای تصمیم گیری چندمعیارهعلوم و فنون نوینعلوم و فناوری شبکهمهندسی فناوری اطلاعات - سیستم های چند رسانه ایکارشناسی ارشدسجاد کردانی مقدممرتضی ابراهیمی۲۲ شهریور ۱۳۹۶