نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
جامعه شناسی اختلالات روانی (مورد مطالعه شهر اراک)علوم‌ اجتماعی‌آموزشی‌دروس عمومی‌علوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشدهادی فراهانیسیدمحمدعلی توکل کوثری۰۶ آبان ۱۳۹۶
بررسی جامعه شناختی انگیزها های انصراف از دانشگاه وتحصیل در حوزهعلوم‌ اجتماعی‌آموزشی‌دروس عمومی‌علوم اجتماعی - جامعه شناسیکارشناسی ارشدانیس صارمیسید مهدی اعتمادی فرد۲۸ شهریور ۱۳۹۶