نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲٬۱۱۸ مورد.
عنوان پایان نامهپرديس / دانشکدهدانشکده / گروهرشته تحصیلیمقطع تحصیلیدانشجواستاد راهنماتاریخ دفاع
   
پوشش دهی و بررسی فصل مشترک SIHA بر سطح نانو کامپوزیتپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و موادنانوفناوری-مهندسی مواددكتری تخصصی PhDندا عبودزادهچنگیز دهقانیان۱۲ مهر ۱۳۹۶
بررسی پایداری آنزیم لوسیفراز بااستفاده از مطالعات دینامیک مولکولی و جهش زایی هدف دارپردیس علوم‌دانشکده زیست‌ شناسی‌زیست‌شناسی‌-علوم‌سلولی‌مولکولی‌دكتری تخصصی PhDفاطمه سادات جزایریمهریار امینی نسب۱۲ مهر ۱۳۹۶
تمایز اسم مرکب و گروه اسمی در زبان فارسیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌زبانشناسی‌ همگانی‌زبانشناسی همگانیدكتری تخصصی PhDعلی پیرحیاتیمحمود بی جن خان۱۱ مهر ۱۳۹۶
تحلیل و ارزیابی کیفیت مواجهه پیامبر اکرم (ص) با خداوند از دیدگاه مفسران فریقین( با تأکید بر آیات پایانی سوره بقره)پردیس فارابیالهیات‌الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیثدكتری تخصصی PhDزهرا محمدیفتح اله نجارزادگان, حامد دژآباد۱۱ مهر ۱۳۹۶
مفهوم سازی دفتر مدیریت دانش برای ساختاردهی به حکمرانی دانش در سازمانمدیریتمدیریت فن آوری اطلاعاتمدیریت فن آوری اطلاعاتدكتری تخصصی PhDنرگس فرزانه کندریمهدی شامی زنجانی۱۱ مهر ۱۳۹۶
سیر تطور تفاسیر شیعی در هندوستانالهیات‌ و معارف اسلامی‌تاریخ فرهنگ وتمدن‌ اسلامی‌تاریخ و تمدن ملل اسلامیدكتری تخصصی PhDسکینه رضویمنصور پهلوان محمدعلی, اعظم پویازاده۱۱ مهر ۱۳۹۶
اثر فعالیت های بیولوژیکی ناشی از نفوذ شیرابه با بار آلی بالا و نانوذرات اکسید گرافن در محیط متخلخل اشباع (ماسه)محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌مهندسی‌ محیط‌ زیست‌ -موادزائد جامددكتری تخصصی PhDنفیسه جامی الاحمدیمجید بغدادی۱۱ مهر ۱۳۹۶
طراحی همزمان ساختارهای غیرفعال و مسیر حرکت مفاصل برای یک ربات دو پا به منظور افزایش بهره گیری از دینامیک طبیعیپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوترمهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی - رباتیکدكتری تخصصی PhDحامد جلالی بیدگلیمجید نیلی احمدآبادی, محمدجواد یزدان پناه۱۱ مهر ۱۳۹۶
بررسی فتوکاتالیستی نانوساختارهای برپایه تیتانیوم در فرآیند گوگردزدایی اکسایشی سوخت مدل گازوییلپردیس‌دانشکده‌های‌فنیدانشکده مهندسی‌ شیمی‌مهندسی شیمیدكتری تخصصی PhDمائده سلماسیشهره فاطمی۱۱ مهر ۱۳۹۶
بررسی اختلال کیهانی در مدل های تورمی تک و چند میدانیپردیس علوم‌دانشکده فیزیک‌فیزیک-گرانش و فیریک نجومیدكتری تخصصی PhDحبیب عابدی جبلیامیرمسعود عباسی۱۱ مهر ۱۳۹۶