عنوان پایان نامه

شناسایی پهنه ای ساحلی جنوب دریای خزر مستعد فعالیت های نظامی با استفاده از داده های جی ای اس و آر اس