عنوان پایان نامه

بررسی جرم شناختی صحنه جرم


  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3139;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 55119
  تاریخ دفاع
  ۲۹ آبان ۱۳۹۱
  دانشجو
  علی عزیزی

  وجود صحنه جرم یک فرصت طلایی برای کشف جرم و دستیابی به مجرم به حساب می‌آید. چرا که از قدیم چنین استفاده‌ای از صحنه جرم مرسوم بوده است و با روش‌های فنی و مطالعاتِ روی آن، از طریق آثار و نشانه‌های برجای مانده به کشف جرم و شناسایی مجرم اقدام می‌نمودند و با پیشرفت علوم این شناسایی دقیق‌تر و سریع‌تر شده است، لکن این تنها فایده‌ی صحنه جرم نخواهد بود. فایده دیگر و البته مهم‌تر صحنه جرم، بررسی جرم‌شناختی و حقوقی جرم ارتکابی است. این تحقیق، صحنه جرم را با نگاهی جرم شناختی بررسی می‌نماید؛ بدان معنا که اولاً با بررسی آثار خاصِ برجای مانده در صحنه جرم و سایر اطلاعات حاصله از صحنه و تطبیق با یافته‌های روان‌شناسی جنایی می‌توان از یک طرف به انگیزه یا علل وقوع جرم، ارتکاب جرم در یک حالت روانی و یا توسط یک بیمار روانی پی برد؛ و از طرف دیگر با تهیه پروفایل مجرمین ابتدائاً از تعداد مظنونین کاست و سپس از این پروفایل‌ها در ارائه‌ی راهکارهای پیشگیری وضعی مدد جست؛ و ثانیاً این بررسی می‌تواند حاوی اطلاعات وضعیِ صحنه جرم باشد که این اطلاعات، برای جرم‌شناسیِ علت شناختی به مثابه کشف روش‌هایی برای پیشگیری از جرم است و بر این مبنا، صحنه جرم را بر اساس ضرورت‌های پیشگیرانه‌ی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. اطلاعات اولیه‌ که برگرفته از مشاهدات و یافته‌های خود از صحنه‌ها و محل‌های وقوع انواع جرایم است با تجزیه و تحلیل‌های آماری و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ، بیشترین عوامل ارتکاب بزه را مشخص کرده و با علت‌شناسیِ بزه، راهکارهای وضعیِ پیشگیری از آن ارائه می‌شود. و ثالثاً به رابطه‌ی بین بررسی صحنه جرم و بزه‌دیده شناسی پرداخته و ابتدا نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد بررسی قرار گرفته و همان‌طور که پیشگیری وضعیِ صحنه جرم با بررسی وضعیتِ مشرف بر وقوع جرم می‌کوشد علل بروز جرم را واکاوی و به پیشگیری فوری از جرایم کمک نماید، پیشگیری بزه دیده شناسانه نیز با تجزیه و تحلیل بزه‌دیده و بررسی نقش بزه دیده در وقوع جرم چنین هدفی دارد. این دو در تلاقی با صحنه جرم به عنوان موقعیت و فضای مشرف به جرم می‌توانند از اطلاعات حاصل شده از صحنه جرم استفاده نموده و با بررسی آماریِ عللِ وقوع جرایم به جرم شناسی دقیق و مستدل کمک نموده و تکنیک‌های پیشگیری مناسبی را ارائه نمایند ؛ و نهایتاً به نقش بزه دیده در کشف حقیقت پرداخته که چگونه از آثار بزه‌دیده در صحنه و اطلاعات وی می‌توان در این امر استفاده نمود.