عنوان پایان نامه

تحلیل فرصت ها و تهدیدها در روابط امنیتی اتحادیه اروپا و هندوستان در جهت ایجاد نظام بین المللی چند قطبی


  محل دفاع
  کتابخانه دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره ثبت: LP3963;کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 71975
  تاریخ دفاع
  ۲۶ مهر ۱۳۹۳
  استاد راهنما
  سعیده لطفیان

  درزمانیکه حوزه های مختلف سیاست جهانی ازجمله اقتصاد، امنیت وفرهنگ به سمت جهانی شدن پیش می روند، چند جانبه گرایی می تواند رویکرد عاقلانه ای برای ایجاد جهانی امن تر، آرامتر و مرفه تر می باشد. رهبران اتحادیه اروپا وهند (به عنوان دوقدرت در حال ظهور) با تأکیدی که به چند جانبه گرایی و همکاری با قدرت های منطقه ای دارند، شناخت دقیق آنان را ازمشخصه های نظام بین المللی به ما ثابت می کند. در حقیقت آنچه که باعث شده است درسالهای اخیر این دوقدرت دیدگاه های مشترکی درباره نظام بین المللی داشته باشند، رویکرد مشترک آنان نسبت به نظم بین المللی قرن بیست و یکم می باشد که منجر به طرح اقدام مشترک آنان برای ایجاد نظم بین المللی چند جانبه از طریق رویکرد چند جانبه گرایی گردید. در سالهای اخیر نشانه های آشکاری از تمایل اتحادیه اروپا و هند برای همکاری وجود داشته است که این تمایل با امضای تفاهم نامه همکاری در لاهه در سال 2004 به نهایت خود رسید. امروزه هند و اتحادیه اروپا همکاریهای تنگاتنگی در زمینه های کلیدی امنیتی (تروریسم و امنیت منطقه ای)، اقتصادی (تجارت و همکاریهای اقتصادی) وفرهنگی (مبادله استادان و دانشجویان). به نظر میرسد که برای این همکاری در کنار دلایل آشکار، دلایل ضمنی همچون متعادل کردن قدرت و نفوذ رو به رشد ایالات متحده آمریکا وچین باشد. با توجه به آنچه که در بالا ذکرشد، این پایان نامه به دنبال تشریح پیچیدگی های حاضر روابط هند واتحادیه اروپا می باشد و در آخر به پیش بینی آینده این روابط می پردازد.
  Abstract
  At the time when different areas of world politics such as economy, security and culture to name but a few are marching to internationalization, multilateralism can be a logical approach to formulate a more secure, peaceful and prosperous world. The EU and India’s (as a two rising power) politicians emphasis on multilateralism and the importance of cooperation with regional powers show us their accurate recognition of today’s international system characteristics. In fact, in recent years, what has caused these two actors to have more common views on international system , has been their similar attitudes towards international system of the 21th century in which leads to their joint action plan to develop a multi polar international system via a multilateral approach. In recent years, some strong signals could be seen regarding Indians and Europeans’ tendencies to cooperate with each other, the tendency moved to its climax by signing the strategic partnership in The Hague on 2004. Nowadays, India and the EU have commenced close cooperation in key sectors such as security (terrorism and regional security), economy (trade and economic cooperation) and culture (exchanging of professors and students). It seems that, such cooperation enjoys evident reasons besides hidden ones, balancing the unilateralism of China and the EU is a case in point. Regarding what above mentioned, in this thesis we are trying to survey the complexities of today’s EU-India relations and predict the future of this relation.