عنوان پایان نامه

بررسی عوامل کلیدی موفقیت بازاریابی شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری استان تهران


  رشته تحصیلی
  مدیریت اجرایی
  مقطع تحصیلی
  کارشناسی ارشد
  محل دفاع
  کتابخانه مرکزی -تالار اطلاع رسانی شماره ثبت: 51328
  تاریخ دفاع
  ۳۰ شهریور ۱۳۹۰
  استاد راهنما
  هاشم آقازاده

  یکی از معضلات اصلی شرکتهای دانش بنیان و به خصوص شرکتهای نوپا که توسط فارغ التحصیلان دانشگاهی تاسیس می شوند بازاریابی محصولات تولید شده است. این تحقیق در صدد است تا عواملی که می توانند در موفقیت ارائه محصول و تدبیر لازم در اقدامات بازاریابی، قبل و بعد از تولید و در شرکتهای دانش بنیان موثر باشند را مورد بررسی قرار دهد. یکی از مهمترین تعاریف مربوط به روکارت است. به زعم وی عوامل کلیدی موفقیت عبارتند از: تعداد محدودی از حوزه‌های فعالیت که عملکرد رقابتی موفقیت‌آمیزی در پی‌خواهند داشت. در این تحقیق برای شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بازار یابی شکتهای دانش بنیان از ماتریس «اهمیت-عملکرد» استفاده شده است. بررسی حوزه های عوامل مربوط به محصول و عوامل مربوط به تحقیق و توسعه و ایده نشان می دهد که تمام عوامل این حوزه ها در منطقه عوامل کلیدی موفقیت قرار دارند. اما از سوی دیگر در حوزه هایی که از شایستگی محوری شرکتهای دانش بنیان فاصله می گیرد مانند حوزه های عوامل مربوط به استراتژی، حوزه استراتژی بازاریابی و نیز حوزه ارتباط با مشتری با وجود درک بالای اهمیت این حوزه ها، عملکرد شرکتها دراین حوزه ها چندان مطلوب نیست.
  Abstract
  ندارد