ناصر یزدانی

ناصر یزدانی

پست الکترونیکی:
کد ملی: ۱۶۸۸۹۷۳۶۳۱

فعالیت‌ها

پایان‌نامه‌ها - استاد راهنما

تطابق هست شناسی
کاهش مصرف انرزی درشبکه های تصادفی حسگر
ملاحظات امنیتی در شبکه های امنیتی بی سیم
بهبود بازدهی موتورهای جستجو با تکیه بر تکنیکهای تحلیلی گراف وب
زمانبندی به خواب رفتن گره ها در شبکه های بیسیم حسگر
طراحی سیستمهای نهفته به روش حافظه تراکنشی
ارائه ترافیک چند رسانه ای بر روی شبکه های بی سیم
چینش گره ها در شبکه های حسگر بی سیم
کیفیت اطلاعات در شبکه های حسگر بی سیم